Dags förbättra ventilationen i Stockholm?

Många oroar sig för kvaliteten (eller bristen på kvalitet) på luften i storstäderna. I synnerhet gäller det storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. I många år har man märkt förhöjda blyhalter i barnens blod, vilket har oroat fler än barnens föräldrar. Överhuvudtaget är många kemikalier som ryms i våra blod, såsom flamsäkra medel, bly från avgaser från bilarna. Varje år mäter också myndigheterna syrehalten i storstädernas luft, och det skrivs om den dåliga luften som finns i storstäderna. Det som många sällan tänker på är att luften vi andas inomhus är långt sämre än den luft som vi andas in utomhus, även i storstäderna. Med tanke på det vore det på sin plats att oftare oroa sig för luften inomhus. 

Vad du kan göra

Det först som du kan göra är att ta reda på hur luften är inomhus. I din bostad är det lätt att anlita en ventileringsfirma som kommer hem till dig och mäter luften i din bostad. Tänker du på luften på arbetsplatsen är det alltid hyresvärden eller fastighetsägaren som måste göra en årlig OVK-besiktning, det vill säga en obligatorisk ventileringskontroll. Då måste fastighetsvärden åtgärda problem om det finns sådana på kontoret eller arbetsplatsen och inget som du kan göra något åt. Det enda som du kan åtgärda är den egna bostaden. Och det är nog så viktigt att se till att inomhusluften är så bra som den bara kan bli.

Viktigt för hälsan med bra luft

Det bästa för hälsan vore egentligen att vi alltid kunde andas in utomhusluft, då den är så syrerik. Det märker man om man någon gång är ute på havet en hel dag. Man är både trött på kvällen efter det, men även i längden piggare än när man endast vistas inomhus. Bäst är det förstås att kunna vistas utomhus så mycket man bara kan på dagarna, då de flesta vill sova inomhus på nätterna. Men nu är det inte alla som kan det och då bör man se till att man har så bra inomhusluft som det bar går. Det gör man genom att mäta luften inomhus med regelbundenhet. Börja med att googla "ventilation Stockholm" så att du får tag i en firma som arbetar med ventilation och kan komma ut och göra en ventilationskontroll hemma hos dig. Då får du veta vad du bör göra för att förbättre luften hemma. Kanske det är dags att skaffa nya, mer effektiva ventiler hemma?

12 May 2019