Bergvärme ger dig mest uppvärmning för pengarna

Många nya hus som byggs idag får sin uppvärmning via värmepumpar. Det är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning som inte är beroende av externa leverantörer som olja, pellets eller fjärrvärme. Utifrån förutsättningarna på tomten kan man välja mellan olika typer av värmepumpar, till exempel luftvärmepump eller sjövärmepump. En av de allra vanligaste och dessutom effektivaste lösningarna är bergvärme.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Det fungerar genom att man borrar ett mycket smalt, mycket djupt hål rätt ner i marken, tills man når berget. I detta hål för man ner en så kallad kollektorslinga, som fångar upp värmen och leder den till värmepumpen i huset. Värmepumpen förstärker sedan värmen genom ett sinnrikt system av kompressorer och värmeväxlare, och leder den till husets vattenburna värmesystem.

Fungerar bergvärme på vintern?

Bergvärme fungerar lika bra året om och har visat sig kunna sänka ett hushålls energikostnader med så mycket som 80%. Bara när temperaturen går riktigt långt ner på minusskalan kan värmepumpen behöva lite draghjälp av elektriska element. Så låga temperaturer är dock ovanliga i Stockholm, varför bergvärme är tillräckligt åtminstone 99% av året. Initialkostnaden är jämfört med andra värmesystem relativt hög, men betalar sig å andra sidan på bara några år. Dessutom är det såklart betydligt miljövänligare än system som använder sig av fossila bränslen.

Bergvärme i Stockholm

I Stockholm är förutsättningarna för bergvärme utmärkta, medan den i andra delar av landet kan vara sämre. Generellt är dock Sverige ett land med en stabil och relativt lättåtkomlig berggrund. I Stockholm råder dessutom ett relativt milt klimat, vilket också är en förutsättning för att bergvärme ska vara så effektivt som möjligt.

I Stockholm finns många entreprenörer som borrar för bergvärme och hjälper till med installation av bergvärmepumpar. Det kan löna sig att titta runt lite för att få ett så bra pris som möjligt. Eftersom det är Stockholm vi talar om så är priset för att borra och installera bergvärme dock något högre än i resten av landet, precis som allt annat.

En modern lösning för moderna hus

Bor du i ett modernt hus ska du ha en modern lösning för uppvärmning, och det blir inte modernare än bergvärme. Det är en lösning för framtiden, vilket avspeglar sig i att allt fler hus som byggs får bergvärme som huvudsaklig energikälla. Urberget under Stockholm är fulladdat med solvärme som lagras i stenen och bara väntar på att hämtas upp. Allt som behövs är en firma som borrar upp den.

Andra miljövänliga lösningar

Om det är mycket långt ner till berggrunden där man bor, eller om berggrunden råkar vara för lös precis där man bor, finns det alternativ, som kanske inte är lika effektiva men i gengäld billigare att installera. Bor man i närheten av en sjö kan man placera en kollektorslinga på sjöbotten och därifrån utvinna värme till huset. Fungerar även på vintern.

Jordvärme är ett annat alternativ, där en kollektorslinga grävs ner i trädgården på en meters djup. I stället för att gräva djupt på ett ställe, gräver man alltså för att utvinna jordvärme grunt, men över ett stort område. Både sjövärme och jordvärme fungerar utmärkt i Stockholm, även om bergvärme är den optimala lösningen.

27 May 2018