Behöver du nya fönster till din villa?

Byta fönster på sitt hus är något av det mest effektiva man kan göra för att motverka att kylan tränger in i hus och hem i vinter. Nya fönster är så gott som garanten för att inomhusklimatet förbättras. Väljer du särskilda Energifönster som effektivt isolerar inomhusvärmen ser du till att samtidigt sänka uppvärmningskostnaderna.

Byt både fönster och ventiler för lägre kostnader

Om du samtidigt byter ut ventiler i ditt hus, får du dubbel effekt. Byter du till särskilda FTX-ventiler som värmer upp den nya syrerika utomhusluften innan den sugs in i bostaden kan du få ner kostnaderna ännu mer. Man räknar med att 30 procent av inomhusluften åker ut med ventilerna, vilket ju är själva funktionen med ventiler; byta inomhusluften och få in utomhusluft som är fylld med syre. Cirka 15 procent av inomhusvärmen läcker ut gneom fönster, så byter du både ventiler och fönster till Energifönster, kan du få ett energihus som inte behöver lika mycket uppvärmning som förut.

Höj värdet på huset då du byter fönster

Att byta dina fönster höjer också värdet på ditt hus, särskilt om du byter till Energifönster som kan attrahera fler hugade köpare den dagen som du någon gång vill sälja huset. Att sänka uppvärmningskostnaderna är bra både för din egen ekonomi, men även för miljöns skull. Om vi alla ser till att inte slösa med jordens naturtillgångar, byter vi till en mer miljövänlig livsstil – och det är viktigt för oss alla att göra. Särskilt med tanke på den globala uppvärmningen som vi ser pågår just nu.

Fönster som passar huset i enlighet med byggnadsvård

Även om du väljer moderna fönster, som till exempel är underhållsfria, kan du få fönster som passar den stil och det decennium som huset byggdes i. Det finns fönster med modern förtolkning av kittfalsfönster, såsom man byggde äldre fönster till äldre hus. Du kan då få fönster som är tillverkade med hänsyn till den stilperiod som ditt hus byggdes i, om du bor i ett äldre hus. Du får då fönster som passar byggnadstypen och sparringen. De fönster har utformats tillsammans med statsarkitekter som har kunskapen både om hur fönster såg ut och fungerade under den period som ditt hus byggdes.

Skaffa fönster enkelt med Svea fönster

När du ska skaffa fönster är det praktiskt att skaffa fönster från Svea fönster. Då får du montering, bra rabatter på nya fönster och bra tips och råd om dina nya fönster. Det spelar då ingen roll hur stort eller litet arbetet är; om du vill ha nya fönster till sommarstugan eller till en stor BRF.

2 Nov 2018