Behörig elektriker är rätt person för din fasta elinstallation i Norrköping

En fullt behörig elektriker är den enda som får utföra en fast installation med elektricitet i din bostad i Norrköping – och i hela Sverige, för den delen!

Om du ska installera en fast installation med elektricitet i ditt hem måste du kontakta en behörig elektriker och be honom eller henne utföra arbetet. Detta enligt svensk lagstiftning vad gäller elsäkerhet. Privatpersoner är inte tillåtna att göra mer komplicerade elektriska arbeten.

Detta gäller även om du känner dig säker på din sak, i alla fall när det kommer till fasta installationer som den du har planerat. Det spelar ingen roll om du själv tycker att du är en fena på elektricitet – försäkringar och annat viktigt kommer inte att gälla om inte en behörig elektriker utför installationen. I värsta fall kan hela hemförsäkringen eventuellt bli ogiltig, vilket vore mycket beklagligt.

En elektriker kan också hjälpa dig med att byta lampkontakter

För fasta elinstallationer bör du alltså kontakta en elfirma i Norrköping. Ta gärna kontakt med flera aktörer för att säkerställa att du får ett konkurrenskraftigt pris. Begär in offerter och be elfirman noggrant specificera alla poster. Du kan också passa på att försäkra dig om att de elektriker som arbetar för elfirman verkligen har de fulla behörigheter som krävs för att utföra fasta elinstallationer.

Det finns också arbeten med el som inte kräver någon elektrikerbehörighet. Du som vet vad du gör är till exempel helt fri att byta ut en ojordad kontakt på en lampa. Men om du känner dig det minsta osäker på hur sladdar, poler och elektricitet fungerar ska du inte försöka dig på det. En elfirma kan hjälpa dig även med så pass små arbetsuppgifter.

8 Aug 2023