Behåll karaktären i Uppsala med fasadmålning

Fasadmålning är ett effektivt verktyg för att styra hur en stad ser ut. Genom att måla fasader i passande färger kan man behålla karaktären i Uppsala.

När en stad växer snabbt och det byggs mycket nytt finns det en risk att den befintliga känslan förstörs. Moderna byggnader som inte passar in kan ta över och då försvinner den unika karaktären i staden. En stad som växer fort, där detta därför är en risk, är Uppsala.

Ett sätt att stoppa den här utvecklingen är att göra medvetna val när det kommer till fasadmålning. Genom att måla nya byggnader i rätt färger kan man se till att de passar in i omgivningen. Det gör att känslan behålls. Detsamma gäller när befintliga byggnader målas om, att välja en färg som passar områdets känsla är viktigt.

Fasadmålning gör Uppsala till en attraktiv stad

Fasadmålning är A och O för att en stad ska se fräsch ut. Därför är det viktigt att detta inte bortprioriteras för att Uppsala ska fortsätta vara en attraktiv och populär stad. Men då gäller det alltså att tänka på att byggnaderna fortfarande ska passa in i den karaktär som redan finns.

För att passa in gäller det inte bara att välja rätt färg, utan det kan också handla om tekniker. Erfarna fasadmålare kan se till att nya och gamla byggnader målas med tekniker och färger som är vanliga i området och som passar stilen från den tidsperiod då fastigheterna ursprungligen byggdes. På så vis behåller man den charm som redan finns.

Läs mer om fasadmålning här: fasadmålningiuppsala.se

18 Jul 2023