Bara fördelar med att asfaltera garageuppfarten

Ett modernt hus ska ha en modern uppfart till garaget. Och vad signalerar modernitet och hållbarhet lika bra som asfalt? En asfalterad uppfart blir snygg, den kräver i princip inget underhåll och den minimerar slitaget på din bil. Dessutom är asfalt ett förhållandevis billigt sätt att belägga garageuppfarten, i jämförelse med till exempel gatsten eller betong.

Att asfaltera uppfarten själv är såklart inget man som lekman bör ge sig i kast med, av samma skäl som man inte ska ge sig på en installation av en hiss eller en gjutning av en bärande vägg. Att asfaltera kräver dels kunskap och erfarenhet och dels utrustning och maskiner för att kunna klaras av på ett professionellt och säkert sätt. Det är mycket viktigt att allt blir rätt, från underarbete till själva läggningen av asfalten. Är man inte noggrann med underarbetet kommer uppfarten inte att hålla över tid. Rätt utförd blir garageuppfarten snygg och håller minst ett par decennier.

Vad kostar asfaltering i Stockholm?

Att lägga asfalt kostar en del, men jämfört med att till exempel lägga sten, som är dyrare, eller gjuta betong, som inte är lika snyggt, är det ändå de t bästa alternativet när man vill ha en hållbar garageuppfart. En stor del av kostnaden handlar om förarbetet, så här kan du faktiskt få ner kostnaden om du har möjlighet att gra en del av jobbet själv. Utan förarbete hamnar kostnaden någonstans runt 150:- per kvadratmeter innan moms, med förarbete kan du räkna med en kostnad på ungefär 350:- par kvadratmeter.

Fler faktorer som påverkar priset

Priset påverkas också av hur lång transporten blir av material och maskiner, den så kallade etableringskostnaden. Ju närmare asfaltsläggaren har till din garageuppfart, desto mindre blir etableringskostnaden. Kvaliteten på asfalten spelar förstås också in, och här får man så klart tänka på att ju bättre asfalt, desto längre kommer den att hålla. Asfalt av bra kvalitet kan för en garageuppfart hålla i minst 25 år.

Ett bra sätt att få ner kostnaden kan vara att kolla i kvarteret om det finns några grannar som är intresserade av att gå ihop och beställa asfaltering. Man får då ner etableringskostnaden, som kan gå på upp emot 5000 kronor exklusive moms. Att ha fler att dela den kostnaden med är så klart välkommet.

Asfaltering i Stockholm

Det finns många firmor som jobbar med asfaltering och markarbeten i Stockholm. En asfaltsläggare jobbar ofta på uppdrag av både kommunen, för att underhålla vägar och gator och mot den privata sektorn, som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till exempel. De flesta asfaltsläggare tar dessutom uppdrag av privatpersoner, för att till exempel asfaltera en garageuppfart. När du kontaktar en asfaltsläggare i Stockholm, se till att få en tydlig offert och dessutom prisförslag på vad asfalteringen skulle kosta med olika kvaliteter på asfalten, samt hur mycket du kan tjäna på att göra hela eller delar av underarbetet själv.

3 Aug 2019