Attefallshus när du vill ha extra hus

Funderar du på att bygga fler hus på din tomt? Först kom Friggebodarna som gjorde det möjligt att bygga ett mindre hus, utan krångliga bygglov. Det var då möjligt att bygga ett mindre hus, som inte rymde varken kök eller badrum. Det passade mest för någon gäst som skulle bo ett kortare tag i eget boende. Sedan kom Attefallshusen som möjliggjorde både indragning av VVS och kök och badrum. Och det blev möjligt för den som har en tomt att bygga ett extra hus för längre tids boende.

Ett Attefallshus, gör det mycket mer bekvämt och möjligt att kunna hysa gäster som bor en längre tid med en, eller till och med ha inneboende på tomten. Det är än så länge inte möjligt att bygga Attefallhus enbart på en tomt, fortfarande måste man ha Attefallshuset som en extra bostad på tomten. Man behöver inte bygglov för att bygga ett Attefallhus, däremot behöver man göra en bygganmälan och bygga Attefallhuset efter givna regler; det får inte vara större än 25 kvadratmeter och inte ha en högre nockhöjd än 3,5 meter, men väl bygga ett loft i Attefallhuset.

Bygga Attefallshus som extra hus

Mycket riktigt ökade byggandet när det blev möjligt att bygga Attefallhus. Enligt branschens egna uppgifter har byggandet av Attefallhus ökat till ett 10.000-tals byggen av Attefallhus. SÄrskilt i Stockholmsområdet har man byggt Attefallhus, mest i Nacka kommun under 2016, men även i Göteborg, på Gotland och Borås. Än så länge har siffrorna några år på nacken, men man kan lugnt konstatera att det har blivit en riktig framgång och att byggandet har stadigt ökat från det att det blev möjligt under 2014, att bygga ett extra hus på sin tomt.

Praktiskt med Attefallhus 

Att ha ett Attefallhus på sin tomt, är mycket praktiskt. Framför allt ville politikerna, som fattade beslut om Attefallhus att man skulle kunna bygga bort en del av bostadsbristen i storstäderna, och man kan konstatera att så blev också fallet. Att ha ett Attefallhus på sin tomt gör det numera möjligt att kunna hysa inneboende, som har egen tillgång till kök och badrum. Det var inte möjligt med Friggebodarna, som ju namnet säger, enbart var en bod och inget riktigt bostadshus. Med ett Attefallhus är det möjligt att ha stora utflugna barn, som har någonstans att ta vägen när bostadsbristen inte förser dem med bostäder. Man kan även ha det för långväga gäster som stannar kvar för en längre tid. Vad vill du använda ditt Attefallhus till? Hur man kan använda och bygga ett Attefallhus  kan du läsa om mer här.

22 Oct 2019