Att måla en tegelfasad – Snyggt eller inte?

Har du ett tegelhus och planerar en fasadmålning? Det här är inte helt vanligt, men det kan bli riktigt snyggt om det görs på rätt sätt och med rätt förutsättningar. Innan du planerar att göra det är det bra att känna till de för- och nackdelar som finns. 

måla tegelfasad

Fördelar

Det finns flera exempel på tegelhus som på ett snyggt sätt har fräschats upp med målarfärg. Det här är inte ovanligt i större städer som Stockholm eller Göteborg, där det finns många mindre tegelhus och bostadsägare som är villiga att experimentera lite med dem. Fördelarna kan sammanfattas såhär: 

  • Modernt

Rätt färg ger ditt tegelhus en modern och ”uppdaterad” stil som passar överallt – oavsett om ditt hus ligger centralt i Stockholm, eller ute på landsbygden.

  • Ekonomiskt

Om valet står mellan att byta fasad eller göra en fasadmålning, är det senare alternativet betydligt billigare. En fasadmålning och ett fasadbyte har inte samma syften givetvis, men om det räcker med att måla – istället för att byta – kommer du i sammanhanget billigt undan.

  • Snabbt och enkelt

En fasadmålning är väl i och för sig aldrig enkelt – men en fasadmålning av ditt tegel kräver normalt inte alltför mycket tid, energi och planering i anspråk.

  •  Lätt att rengöra

Om det görs på rätt sätt, och med rätt färg, är målat tegel enklare att hålla rent, eftersom oskyddat tegel är poröst och därmed suger åt sig smuts i högre grad. 

Nackdelar

  • Underhåll

Färgen på teglet kommer så småningom att bli svag eller till och med flagna. Röd färg får sig en rosaaktig ton efter ett tag, till exempel. Intervallet när en ommålning behöver göras beror på var man bor. Vädret i Stockholm är till exempel lite mildare än det på Västkusten, där slagregn och mycket blåst förekommer.

  • Färg ger teglet sämre förutsättningar

På vissa sätt är färgen bra, till exempel när det kommer till rengöring, men de har också sina svaga sidor. Till exempel kan det verka nedsättande för teglets naturliga förmåga att andas och slå ifrån sig fukt.

  • Man måste vara säker

Att avlägsna färgen från teglet är minst sagt mödosamt. Du bör således vara säker på att det är en målad tegelfasad du vill ha.

Anlita någon eller göra det själv?

Att måla en tegelfasad själv är relativt enkelt. Att gå med en färgspruta ett par varv runt huset är ofta ganska snabbt gjort. Det som brukar kräva mer tid är lagning och maskering. Samtidigt kan det vara värt pengarna att anlita en firma (ROT-avdraget gör det ganska billigt), om man känner sig lite osäker på hur det ska göras. I större städer som till exempel Stockholm och Göteborg har du många alternativ att välja mellan, men det bör inte vara några problem att hitta en bra firma även i mindre städer. Läs mer om fasadmålning i Stockholm på: https://www.fasadmålningstockholm.com.

18 Apr 2018