Arbetsmiljön är A och O för de anställdas trivsel

Är det dags att förnya och uppdatera miljön på er arbetsplats? Ska ni anpassa ergonomi, belysning och ljuddämpning samt modernisera färger och uttryck, läs mer och få inspiration här!

Som företagsledare är man ju ytterst ansvarig för hur företaget går, vilket i sin tur beror på hur de anställda mår. Hur fungerar era kontorslokaler - är de tilltalande och skapar de gemenskap och stolthet? Ett fräscht och ändamålsenligt kontor som genomsyras av positiva energier ger garanterat ett bättre klirr i kassan. Kanske är det dags att uppdatera lokalerna. Kanske ni har flyttat om sen ni för första gången flyttade in. Har ni ändrat rutiner och arbetssätt, har ni nya värderingar i er vision? Tänk till på hur väl anpassade lokalerna på just ert företag faktiskt är. Att bry sig om sina medarbetare och ta hand om de anställda även genom miljön lönar sig garanterat!

Optimering och engagemang kan sitta i väggarna

Har du tänkt på att hur de anställda presterar kan vara beroende av arbetsmiljön? Framförallt om ni har anställda som tillbringar större delen av tiden på plats på kontoret. Är konferensrummen anpassade med fungerande teknik, ergonomiska stolar och bord och är ljuddämpningen till belåtenhet. I takt med att företagen utvecklas och så även tekniken så förändras våra arbetssätt och därmed våra behov. Har ni höj- och sänkbara skrivbord för flexibilitet? Sitter era anställda i egna kontor eller i landskap, hur är ljudnivån och blir man glad av att se sig omkring? Kanske är det dags att se över kontorsinredningen och anpassa efter dagens medarbetare och behov, efter dagens arbetssätt? Kontakta en inredningsbyrå som kan ge er professionell hjälp.

Ni är proffs på det ni gör

Och byrån är proffs på att anpassa inredningen, precis som ni är proffs på att utföra era uppdrag. Genom att göra en ordentlig förstudie får inredarna koll på era behov och önskemål, de kan ge er en tidsplan och en budget över hur projektet ska genomföras. När ni accepterat sätter arbetet igång och med moodboards och materialprover får ni snart en gemensam känsla av hur ert nya kontor kommer att bli. Anlitar ni en inredningsbyrå som tar på sig hela uppdraget - även genomförandet - så ombesörjer de alla beställningar, leveranser, montering och möblering osv. Tänk att få en helt ny miljö att vara stolt över och trivas i. Det är garanterat positivt för effektivitet och mående hos alla anställda.

4 Apr 2020