Arbete i stor skala

Den viktiga ventilationen är nödvändig för att ett hus ska må bra. Det finns därför företag som arbetar med ventilation inom industri och tillverkning, men även i andra större byggnader.

Om man arbetar med ventilation i stora byggnader så arbetar man verkligen i stor skala. De rör som finns i vanliga hem kan man ta under armen och gå iväg med. Och det räcker för den luftväxling som behövs där. Men när det kommer till stora byggnader så handlar det om stora mängder luft och stora avstånd som luften ska fraktas genom. De rör man arbetar med är då ofta inte längre rör, utan kallas för lufttrummor. Och de är stora nog för att man ska kunna krypa eller till och med gå inuti dem.

Specialister på luft

Om man arbetar på ett ventilationsföretag i Stockholm, och på andra orter, så är man med andra ord specialist på luft. Man ska kunna veta hur en luftväxling från inomhusluft till utomhusluft ska ske på bästa sätt. Och oftast rör det sig om stora trummor som fästs ihop och som går under innertaket i butiker, kontor och industrier.

Eftersom många väljer att inte sätta ett innertak så går det att titta upp i taket vid ett besök hos exempelvis en större matvarubutik. Där kan man se ventilationstrummorna som är ljusgrå och stora. Det brukar även finnas elkablar, vatten och avlopp samt rör för sprinklersystemet. En hel värld av funktioner som finns om man bara lyfter ögonen och tittar uppåt.

10 Dec 2020