Är gröna tak framtidens melodi?

I större städer försöker man alla möjliga medel att hitta lösningar för att minska utsläpp, minska ljudnivån och få en renare luft – helt enkelt av den anledningen att samtliga av ovan nämnda saker gör att livet för de boende i städerna i fråga blir sämre och farligare om man inte hittar en lösning. Många större städer i världen sätter här sina krafter på att minska biltrafiken då det är den starkast bidragande orsaken och den gemensamma nämnaren mellan dessa tre punkter; lovvärda försök som dock ställer väldigt höga krav på utökad kollektivtrafik och fler cykelbanor – något som kan ta många år att lyckas med. Lyckas man så är dock belöningen väldigt stor och därför måste detta arbetet också fortsätta.

Större städer måste fortsätta sina satsningar på exempelvis tunnelbanor, spårvagnar och fler busslinjer och få människor boende i städerna i fråga att ställa sina bilar åt sidan för att man ska kunna nå en bättre miljö – där har vi den enskilt största nyckeln. Om vi ser till andra sätt som även de kan bidra – vi lämnar trafikfrågan åt sidan för en stund – så handlar det om hur man bygger hus; hur själva konstruktionerna ser ut och vilket material man väljer till dessa och här har ett spännande experiment testats i Japan och i USA. Experiment som visat mycket lovande resultat. Det handlar om gröna tak.

Genom att man låter en takläggare lägga en tätskiktsmatta så kan man därefter odla växter och gräs på taket i fråga och detta gräs ger därefter väldigt många positiva effekter. Dels så binder dessa växter upp avgaser, dels så dämpar de ljudnivån och dels så håller de utsläppen nere. Vidare så kan man också peka på att gröna tak inte väger så mycket samt att de skyddar taket och ger en längre livslängd därigenom. Dessutom är de väldigt vackra.

Som sagt – lyckade försök med lovvärda resultat har genomförts i USA och i Japan och vi får här hoppas att Gröna Tak får en ärlig chans även i övriga storstäder i världen. Om vi ser till Sverige då; finns det någon stad där Gröna Tak skulle kunna förändra till det bättre rent levnadsmässigt?

En takläggare kan lägga gröna tak i Stockholm

Att Stockholm här blir det självklara valet behöver ingen närmare förklaring. Det är i Stockholm som man i Sverige ser den tydligaste urbaniseringen och det är där som man börjar närma sig miljonen i befolkningsantal. Således skulle Gröna Tak kunna vara den detalj som redan nu gör miljön bättre och som på sikt skulle kunna göra Stockholm till en föregångare i världen. En takläggare i Stockholm har redan nu kunskapen om denna teknik och här måste staden se till att denna också används.

Det byggs mängder med nya hus i och kring Stockholm och genom att låta en takläggare lägga Gröna Tak på några av dessa så skulle man efter några år kunna göra en klar utvärdering mellan de nya byggnader vars tak lagts på ett traditionellt sätt och de vars en takläggare använt sig av Grönt Tak.

Detta skulle verkligen kunna vara rätt väg att gå och Stockholm skulle kunna bli en föregångare och inspiratör till andra städer. Tekniken finns redan och de resultat som presenterats har varit mer än lovande – Gröna Tak är framtiden; låt en takläggare i Stockholm visa vägen mot denna!

Här finns en takläggare i Stockholm som arbetar med de senaste metoderna: www.takläggarestockholm.org.

16 Apr 2017