Är en stamspolning lösningen?

Husets skick är något som inte bara ska bedömas av ögat. Nej, lika viktigt är att man ser husets insida där två stycken tydliga exempel i synnerhet är värda en extra granskning. Vi börjar med det första exemplet – det som i stort gör att allting i ditt hus fungerar; att dina lampor lyser, att din diskmaskin går, att du kan tvätta och att du kan se på din tv – naturligtvis så talar vi om elektricitet och elsystem.

Väldigt få är medvetna om hur deras kopplingar ser ut och många tar för givet att allting ser bra ut. Vi menar att man tar en risk i detta. Dels en ekonomisk sådan; moderna elsystem kostar mycket mindre pengar och här kan man som husägare spara in ganska rejäla, årliga summor. Dels så har vi säkerheten. Äldre elsystem har brister och det kan innebära att det finns en risk för brand. Att kontakta en behörig elektriker för en genomgång kan faktiskt – sett ur det här avseendet – rädda liv.

Nummer två då? Ja, det här problemet är vanligare och vi kan säga att du äger- och bor i ett hus i Malmö; ett hus där det ideligen blir stopp i avloppet och där det dessutom bubblar i vasken, luktar lite konstigt samt rinner undan dåligt i duschen. Vår diagnos är att du har problem med dina stammar och vår ordination är att du ringer ett företag inom VVS i Malmö. Detta företag inom VVS kommer att genomföra en undersökning där man med hjälp av slangar går in i stammarna – ledningarna och rören – och tittar med hjälp av kameror. Den här metoden kan dels fastslå det troliga – att någonting fastnat och behöver spolas bort genom en stamspolning.

Företag inom VVS erbjuder relining

Men, den kan även visa på att stammarna i fråga är i väldigt dåligt skick och behöver repareras. Förr hade denna reparation stavats stambyte; ett projekt där företaget inom VVS helt sonika bytt ut alla dina stammar. Ett projekt som även inneburit en förändring av din livssituation. Vid ett stambyte så måste man nämligen riva ut badrummet för att nå stammarna; det är således både kostsamt och väldigt obekvämt. Ni kanske behöver duscha och gå på toaletten genom temporära lösningar under perioden stambytet pågår.

Numera dock så kan ett stambyte ersättas av en så kallad relining. Detta innebär att företaget du anlitat inom VVS i Malmö går in i de befintliga stammarna och reparerar dessa med hjälp av ett slags skum. Ett projekt som dels är billigare – du behöver inte renovera badrummet efteråt – och som tar kortare tid. Oavsett om det handlar om en stamspolning, ett stambyte eller en relining – det är viktigt att en lämplig åtgärd äger rum. Vilken åtgärd är något som det företag inom VVS du anlitar beslutar om. 

Här kan du läsa mer om bra VVS-företag.

4 Nov 2017