Är ditt hus i behov av en radonsanering?

Frågan i rubriken kan vara aningen missvisande. Skulle vi möta dig på stan och ställa den så är de troligt att du skulle svara: ” Nej, mitt hus i Stockholm är inte i behov av en radonsanering ”. Det här svaret skulle du ge av den enkla anledningen att du A) inte riktigt vet vad radon är B) inte vet vilka halter av radon som får förekomma i ett hus C) inte vet hur skadligt radon är och D) tar för givet att ditt hus håller sig inom gränserna.

Om vi nedan ger lite fakta kring radon så kan kanske vi kan ge en lite bättre bild och eventuellt också få ditt svar att bli mindre tvärsäkert:

  • Radon är ett giftigt ämne som näst efter cigaretter ligger bakom flest fall av lungcancer. En lång vistelse i en miljö med för höga halter är definitivt skadligt.
  • Halterna av radon får i Sverige inte överstiga 200Bq/ kubikmeter. Går de högre så måste en radonsanering genomföras.
  • Ungefär 400.000 hus i Sverige beräknas ha värden överstigande 200 Bq/kubikmeter. Av dessa så har man upptäckt 40.000 och man har genomfört en radonsanering i ungefär 25.000 stycken. Något som alltså innebär att 360.000 svenska hushåll har för höga radonhalter i luften – utan att veta om det.
  • Radon vare sig syns eller luktar. Du kan alltså inte upptäcka radon med dina egna sinnen utan du måste genomföra en professionell radonmätning. Något som kräver tid. Här följer lite fakta om en radonmätning:

 

  • Den måste ske mellan 1:a oktober och 30:e april
  • Minst två månader ska mätningen i fråga pågå
  • Den sker genom att man placerar ut små dosor på olika ställen i ditt hus

Skulle denna radonmätning visa att ditt hus i Stockholm de facto har för höga halter av radon så är det viktigt att du agerar och bokar in ett företag för en radonsanering. Primärt så gäller det att hitta varifrån radonet kommer och därefter så vidtar man lämpliga åtgärder utifrån denna information.

Radon kan finnas i byggmaterialet, det kan finnas i dricksvattnet och det kan finnas i marken där ditt hus står. Du bör vara extra uppmärksam om ditt hus är byggt av blåbetong då just dessa typer av hus ofta är drabbade. Likväl bör du vara uppmärksam på om några av dina grannar i Stockholm gör en radonsanering; där är det förmodligen marken som är boven i dramat.

Står du inför att anlita ett företag för en radonsanering i Stockholm så ska du framförallt se att firman är medlemmar i Svensk Radonförening samt att de är utbildade av Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten. Priserna varierar beroende på hustyp samt hur höga halter radon som finns; men en rimlig summa brukat ligga omkring 30-40.000 kronor. Detta inklusive moms och med – det här är viktigt: rot-avdraget inkluderat. En radonsanering går alltså att dra av 30% av kostnaderna för.

4 Jan 2017