Är det dags att bygga om?

Har ni blivit fler i familjen eller fått andra behov som gör att ni behöver bygga om eller ut huset? Visste du om att även när man bygger ut – beroende på hur mycket utbyggnaden av huset påvekar resten av fasad och utseende – kan behöva bygglov innan man kan skrida till verket? Om man gör förändringar som påverkar husets konstruktion kan man behöva bygglov. Byggloven är något som man kan behöva så snart som man gör förändringar på ett hus, radhus eller någon bostad.

Varför ska man anlita arkitekt?

En arkitekt är garanten för kvalitet på hus – när man anlitar en arkitekt, vet man att en nybyggnation eller ombyggnation blir gjord med hög kvalitet. Det kan göra så att hela huset kommer att se bättre ut, blir mer harmoniskt. Det har att göra med att en arkitekt alltid räknar ut så att huset får den symmetri som behövs för att huset ska se bra ut, får rätt vinkel och inte "tippar över" åt något håll.

Arkitekten säkerställer att inte fel begås – en arkitekt är utbildad just för att kunna räkna ut alla vinklar och vrår och att huset inte belastas på fel sätt. Anlitar man en arkitekt kan man vara trygg med att man inte bygger på fel sätt. En arkitekt är någon som kan komma på nya lösningar, som man själv, som lekman inte skulle komma på. En arkitekt kan arbeta med material på nya sätt som man själv inte skulle kunna tänka ut, då de är utbildade för att ha materialkännedom.

Sända med bygglovsritningar med bygglovet

En arkitekt kan hjälpa till så att man får bygglovet lättare genom att man då kan anlita en sådan för en bygglovsritning. Det innebär att när du sänder in en ansökan om bygglov, då sänder du med en bygglovsritning som mer konkret visar stadsbyggnadskontoret i staden hur huset kommer att bli, hur tomten kommer att vara i förhållande till huset (eller tvärtom) och hur huset kommer att förändras. Istället för att man i text ska förklara hur förändringen kommer att påverka huset, eller tomten, eller fasaden, så visar bygglovsritningen hur förändringen kommer att bli. En arkitekt ser helt enkelt till att ombyggnaden blir så snyggt gjord som den bara kan bli. 

Behöver du en arkitekt i Stockholm? Om det är i Storstockholmsområdet som du behöver en arkitekt kan du googla "arkitektkontor Stockholm" så får du några kontaktuppgifter på arkitekter som arbetar i Stockholm.

14 Apr 2019