Anlita en gårdskarl som man hade förr i världen

Är du medlem av någon bostadsrättsförening (BRF)? Då är det BRF:en som äger huset ni bor i. Alla beslut fattas då i styrelsen, som representerar bostadsrättsföreningens medlemmar. Det är i så fall styrelsen som har hand om allt som rör administrationen av medlemmarna, såsom avgifter, utgifter och eventuella inkomster. Är det en stor BRF, med många fastigheter och uthyrningar, sophämtningar, renoveringar och underhåll av fastigheterna kan det administrativa arbetet bli mer än en heltidstjänst. I sådana fall blir det för mycket för medlemmarna som antagligen har andra arbeten att sköta. Det är i sådana fall som man som BRF mycket väl kan anlita ett företag som tar på sig uppdraget att sköta fastighetsförvaltningen, underhåll, renovering och allt ekonomiskt arbete med BRF:en.

En BRF behöver inte ta hand om skötseln och servicen själv

På så sätt kan medlemmarna fortsätta med sitt eget arbete och överlämna skötseln av det praktiskt arbetet med städning, underhåll och service av fastigheterna. Dessutom kan det finnas behov av städning och underhåll av gårdarna, parkeringarna och de lokaler som BRF:en eventuellt hyr ut till företag. De har helt andra krav på fastigheten än vad de boende har. 

Anlitar man ett företag som tar på sig uppdraget att sköta om underhållet och servicen av fastigheten kan man förvänta sig att de har jour till exempel om någon skulle låsa sig ute, få ett fönster som går sönder eller om något annat händer.

Förr i världen hade man gårdskarlar

För 50, 60 år sedan hade man en ”gårdskarl” som bodde i fastigheten – kanske med sin familj, och som fick extra betalt för att ta hand om gården, fastigheten eller området. Då kunde man kalla på honom (det var utan undantag en han) som kom och fixade droppande kranar eller trilskande element. Han kunder komma och byta ut trasiga fönster, han skottade undan snön så att man kunde komma fram med sin bil om vintrarna. Numera har vi inga ”gårdskarlar”. Hans sysslor har övertagits av företag som tar på sig uppdraget att ta hand om de sysslor som gårdskarlen hade.

Numera har vi företag och kvinnor som tar hand om det praktiska i hus. Många fastighetsägare till exempel anlitar ett städföretag som kommer och tar hand om städningen av trapphus, och ett annat företag som tar hand om blommorna och innergårdarna, ett tredje som tar hand om allt som har med den ekonomiska administrationen att göra, som att sända ut fakturor, bokföra, ordna med styrelsemöten och ha kontakt med hyresgästerna. Läs mer om fastighetsförvaltare på: http://www.fastighetsförvaltare.net.

22 May 2018