Tänk på det här om du vill renovera taket i Gamla Enskede

I Gamla Enskede, som var Stockholms och Sveriges första trädgårdsstad, finns många välbevarade villor och flerfamiljshus. Det är dyrt att köpa en bostad här, men den som gör det får bo i ett lugnt och vackert område med närhet till tunnelbana och andra kommunikationer bara en liten bit utanför stan.

Kulturskyddad stadsdel med högt historiskt värde

I Gamla Enskede är många hus starkt kulturskyddade. Det gäller såväl de båda kyrkorna, båda från mitten av 1910-talet som skolan från 1915 och dessutom många bostadshus. I Enskede har byggnadsvård alltid stått högt i kurs, och det är mycket tack vare detta som området har bevarat sin karaktär på ett så bra sätt. Det mesta i Gamla Enskede har förblivit sig likt sen området började uppföras i början av 1910-talet.

Den största delen av Gamla Enskede har alltså över hundra år på nacken, och naturligtvis har husen renoverats och rustats upp sedan dess, men alltid med respekt för husens och områdets originalkaraktär. Äger du ett hus i Gamla Enskede och vill göra en renovering, till exempel av taket, har du alltså en del att tänka på.

Försök alltid bevara takteglet

Gammalt taktegel kan hålla hur länge som helst och du ska alltid försöka bevara det, även om det undre taket, läkten och takpappen, behöver bytas ut. Gör en noggrann inspektion av pannorna, gärna tillsammans med en takläggare, spar så många du kan och byt bara ut trasiga pannor. Enstaka tegelpannor i liknande utseende går lätt att få tag på i en byggnadsvårdsbutik. Du behöver då bara byta ut undertaket och sedan lägga tillbaka de gamla pannorna, vilket gör att takets utseende förblir detsamma även efter renoveringen.

Kolla om du behöver bygglov

För det mesta behövs inte bygglov om du vill renovera taket, framför allt om renoveringen inte påverkar husets utseende, det vill säga om du till exempel bevarar de gamla tegelpannorna. Men i Gamla Enskede finns generellt en högre grad av kulturskydd. Området är klassat som riksintresse av Länsstyrelsen och här finns en hög procent av kulturhistorisk intressanta byggnader. Chansen är stor att även ditt hus omfatta av någon typ av förhöjt skydd, och i så fall ska du alltid anmäla till byggnadsnämnden i kommunen att du avser att renovera taket.

Detta är på många sätt bra, för du kan då få hjälp av experter med att ta fram den för huset och området bästa renoveringsplanen. Anlitar du dessutom en professionell takläggare med kunskaper om området ger du dig själv och ditt hus de bästa förutsättningarna för en lyckad renovering.

Anlita alltid takläggare när du ska renovera taket på gamla hus

Du ska alltid anlita en takläggare när du ska göra ingrepp på ett gammalt tak. På så sätt får du ett professionellt utfört arbete med garanti. En takläggare kan göra en bedömning av yttertakets skick, vare sig det är tegelpannor eller plåt, de två vanligaste taktyperna i Gamla Enskede. En takläggare med kunskap om Enskede och dess speciella särdrag är förstås att föredra, och turligt nog finns många takläggare i Söderort som kvalificerar sig för uppdraget.

En takrenovering i Enskede är en känslig process, och du bör låta den ta sin tid och inte stressa fram några beslut. Gör en noggrann sökning efter lämpliga takläggare i Enskede och ge dig inte förrän du känner att du har hittat precis rätt firma för uppdraget. Läs mer om en takläggare i Enskede på: http://www.takläggareenskede.se.

17 Nov 2018