100 k-märkta hus rivna i Stockholm

Visste du att så många som över 100 k-märkta hus har rivits i Stockholm under en tio-års period? Bland de områden som k-märkta hus har rivits ner finns Hässelby strand, som utgör slutstation för tunnelbanans gröna linje nummer 17, 18 och 19. Invid tunnelbanan fanns förut ett funkishus i mörkbrunt tegel där bibliotek, ungdomsgård, blomsterhandel och bageri och Konsumbutik låg.  Det var inte bara den byggnaden som revs, man rev även fyra andra byggnader i samma område; alla k-märkta hus. Dessa byggnader var inte på något sätt unika i det att kommunen valde att riva k-märkta hus. Så många som 128 k-märkta byggnader har försvunnit, skriver Svenska dagbladet. Av dem har 50-tal varit särskilt värdefulla, enligt stadsmuseet.

Förändrad stadsbild då k-märkta hus rivs

Man förändrar stadsbilden på ett genomgripande sätt, när man river k-märkta hus. När man k-märker ett hus innebär det att man genom lagen ser till att skydda särskilda byggnader som har ett kulturhistoriskt värde. De byggnaderna har ett lagenligt skydd, som ett byggnadsminne, ett kyrkligt kyulturminne och innebär att de inte ska rivas eller förändras på sätt som förstör det kulturhistoriska värdet på huset. Det finns ett allmänintresse att bevara sådana byggnader. Det innebär att de k-märkta byggnader har ett särskilt värde för en nation och dess folk att bevara dem för eftervärlden, men som försvinner när man river dem.

Man bör väga kulturvärden mot ekonomi

Ibland behöver man väga ett kulturvärde mot det som är ekonomiskt och rimligt. Har man en mycket gammal byggnad som inte har underhållits på många år, på det rätta sättet, kan det vara mycket oekonomiskt att bevara dem och behöver plöja in mycket pengar på att bevara dem och renovera och bygga ut. Det är detta som Stockholms stadsbyggnadskontor har hand om. Det är där besluten fattas om vilka byggnader som ska stå kvar och vilka som ska rivas ner. Sedan läggs arbetet ut på entreprenad och fastighetsägare som beslutar om nybyggen och vidare arbete framåt.

Ett företag på entreprenad är rivningsföretag

När man väl har kommit så långt, och beslutat om rivning av hus, är det för sent. Sedan kommer ett rivningsföretag som ser till att riva. Då kommer de med stora maskiner och river ner, ser till så att det blir rent och tomt på platsen. Och inte bara det; de ser till så att allt material hanteras på rätt sätt, återvinns på rätt sätt och att allt forslas bort.

Vill du läsa mer om hur det går till att riva hus? Klicka då på: https://www.rivahus.com.

30 Oct 2019