Blogg

Sida 2

Det gör en fastighetsmäklare

19 aug 2018

En del tycker att mäklare är en belastning när man vill sälja sitt hus. Det kan tyckas som att de bara vill höja priset på fastigheterna när det är dags för en fastighetsförsäljning. Kanske verkar det så, då det är mäklaren som spekulanterna på fastighetern har kontakt med. Det är ju köparens perspektv, medan säljaren bara är glad över att priset höjs för det hus som säljaren vil sälja. Olika perspektiv ger olika slutsatser. Det man sällan tänker på är att mäklaren och den firma som han eller hon företräder är en garant på att köpet är legalt, och ingen bluff eller skojeri. 

Mäklaren ska kunna lagar och regler

En mäklare sak kunna den juridiska delen i en försäljning och utarbetar försäljningavtalet mellan köpare och säljare. Hon eller han är mellanhanden i förhandlingen mellan de olika parterna. Det är mäklaren som står för visningen av bostaden, som ser till att tillräckligt många intressenter får information om bostaden och ser till att allt står rätt till inför en försäljning av den, som att den som utger sig för att sälja den faktiskt får sälja den. Är det två som står som ägare för bostaden, är det båda som måste vara informerade och ge sitt samtycke till att den säljs.

Mäklaren ska kunna svara på frågor om bostaden

När det väl är dags att visa bostaden, måste mäklaren kunna svara på alla slags frågor som spekulanter kan tänkas ha om bostaden. Ofta har mäklaren information om både bostadens utgifter, kostnader, uppgifter om tomt, servitut, planritning, pantbrev, eventuella besiktningar och omfattande beskrivningar av bostaden som ska säljas. För mäklaren är det många saker att sätta sig in i för varje bostad som han eller hon säljer. När väl visningen av bostaden äger rum, ska mäklaren både ge information till spekulanterna, men även ta information om dem som är intresserade för att hålla kontakten med dem fram tills att bostaden är såld.

Så blir man fastighetsmäklare

De flesta fastighetsmäklare går en högskoleutbildning. Under utbildningens gång gör man en praktik på minst 10 veckor. Utbildningen är två år. Efter det är det viktigt för mäklaren att bli godkänd som mäklare av fastighetsmäklarinspektionen och man betalar varje år en avgift till den inspektionen. En mäklare måste ha en ansvarsförsäkring, och vara redbar, inte ha näringsförbud och vara registrerad som mäklare för att få arbeta som sådan. Fastighetsmäklare är alltså en skyddad titel. Det är en hård konkurrens om jobben, och det är hög konkurrens om bostäderna som är till salu. Många slutar på grund av den hårda konkurrensen, men för dem som klarar av den, väntar en hög lön. Det är ett variationsrikt arbete och det gäller att vara målinriktad och villig att arbeta hårt. 

Installera solceller och producera egen el

7 aug 2018

Det är allt viktigare att vi går över till miljövänlig elproduktion som använder sig av förnybar energi. Då är solceller det som gör dig till elproducent. Under sommarmånaderna kan du producera tillräckligt med el för ditt hushåll, under vintermånaderna kan du behöva köpa el från någon annan elproducent. Att installera solceller på våra breddgrader går alldeles utmärkt. Under sommarmånaderna kan solcellerna producer tillräckligt med el som mer än väl täcker ett hushålls elbehov och dessutom sälja el till . Under vintermånaderna kan du komma att behöva köpa el från närmaste elproducent. I en nära framtid kommer du antagligen att kunna ackumulera elen som du själv har producerat under de solintensiva månaderna av många soltimmar.

Kostnaderna för installation av solceller 

De kostnader som du har vid installationen av solceller, sparar du in i takt med att du producerar den el som du använder, och som du dessutom kan sälja till elnätet. Det du får för elen som du säljer kan du sedan köpa, från samma elnät, om du har solfattiga månader under vintern. Du får dessutom en skattereduktion på 60 öre per kilowatt. Kostnaderna för installeringen av solceller får du tillbaka inom loppet av 12-13 år, eftersom du säljer elen som du producerar med vinst. 

Du bidrar till en bättre miljö

Med installeringen av solceller är du med och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du kan få ner kostnaderna som du behöver lägga på elen. Om du äger huset du bor i, har du alla möjligheter att installera solcellerna på taket på huset du bor i. Anlita en elektriker som hjälper till och installera solcellerna för bästa möjliga resultat. Bor du i Uppsalatrakten kan vi rekommendera denna elektriker i Uppsala. Då får du en elektriker som arbetar i Uppsala. Bor du i Uppsala är det en bra ide att anlita en elektriker som bor nära din adress.

Välj elektriker med bra referenser

Då får du en behörig elektriker som har bra referenser och offerter. De åtar sig olika uppdrag, och anser inte att storleken på kunderna spelar någon roll för hur de arbetar. För dem spelar varje kund roll och de arbetar för att varje uppdrag ska bli så bra som möjligt. Du kan få en elektriker som har all behörighet som krävs. Du kan dra av deras arbetskostnader med Rot-avdraget. De kan samtidigt ge råd om vilka fler åtgärder som kan spara energi och minska elanvändningen. 

Vad innebär innergårdsrenovering?

20 jul 2018

I korthet innebär en innergårdsrenovering att innergården till en fastighet renoveras och förbättras utifrån både funktion, estetik och säkerhet. De företag som utför dessa arbeten har bred kompetens då det kan krävas allt från dränering och stenläggning till byte av tätskikt. Några av de tjänster som utförs vid en innergårdsrenovering är: (Taget från tre företag i Stockholm inom denna bransch – lokala skillnader kan självklart förekomma)

Grundkonstruktion – Första steget är oftast att riva bort och forsla bort dåliga konstruktioner. Därefter förbättras bjälklag alternativt andra grundkonstruktioner. Många tänker inte på att grundarbetet är A och O på innergårdar. Men eftersom det inte är något man ser är det inte något man alltid reflekterar över. Med dåligt underarbete kommer däremot väta och fukt stanna kvar på fel ställen och snabbt påverka resterande delar på innergården. 

Trädgårdsanläggning – Ett företag från Stockholm beskriver att innergårdar är ”så mycket mer än en asfaltsklädd yta mellan byggnader”. Självklart går det att välja detta alternativ men det blir knappast någon trevlig yta där de som bor i fastigheten önskar vara speciellt länge. De flesta eftersöker en innergård som möter behoven hos barnen, ungdomarna, vuxna och äldre. Något för de allra flesta. Därmed innebär en innergårdsrenovering mycket ofta planering av trädgårdar eller förberedelse för montering av lekplatser. 

Sten- och plattsättning – Större gång- och cykelytor brukar asfalteras men mindre ytor, samt kring rabatter, kan sten- och plattsättning vara ett bättre alternativ. Det blir mer trivsamt och skapar snyggare utseende än asfalt. 

Betonggjutning – De flesta innergårdsrenoveringar innebär betongarbeten. Det kan vara mindre arbeten som att montera en stolpe eller skylt likväl som en längre mur som ska skilja lekplatsen från planteringarna. Fördelen med betong är att det kan göras mycket snyggt utan att för den skull bli särskilt dyrt. 

Totalentreprenad

Företag som erbjuder innergårdsrenoveringar i Stockholm gör detta generellt genom totalentreprenad. Det betyder att företagen tar totalt ansvar för hela renoveringen. Behövs det specialkompetens som företaget inte själva har köper de in detta från externa företag. Som kund är det däremot inget man behöver bry sig om då en totalentreprenör alltid sköter kontakten med kunden och ser till att arbetet blir genomfört. 

De företag i Stockholm som ligger till grund för beskrivningen av tjänster ovan erbjuder alla totalentreprenad. Enligt informationen på hemsidorna framgår det som att de själva har kompetensen att utföra samtliga jobb som erbjuds. På stora företag kan man ha en stor bredd på personal och kompetens. På små orter är detta däremot mindre vanligt och man kan i dessa fall förvänta sig att flera företag delar på samma projekt. 

Så får du nytt tak i Umeå

15 jul 2018

Funderar du på att skaffa nytt tak i Umeå? Många passar på under de torra sommarmånaderna. Det  passar som bäst att få ett nytt tak när man inte måste skotta bort all snö först. Skulle det komma ner väta under tiden som man lägger nytt tak, är det bara att täcka för med en presenning. Vill man kan man även arbeta under en presenning ifall nederbörden skulle vara särskilt svår just under tiden som man river och tar ner det gamla taket. Efter att rivningen är klar, ser man över de existerande takstolarna och ersätter någon som är skadad, eller som inte ser bra ut. Först efter det lägger man nytt tak.

De olika takmaterial har olika hållbarhet och priset brukar hålla sig därefter.

Plåt

Den som väljer ett plåttak väljer ett hållbart och relativt billigt tak. Detta går utmärkt att måla om nästan hur många år som helst. Av tradition brukar man endast använda plåttak till skjul, uthus och enklare byggnader. Däremot har man upptäckt plåtens fördelaktiga sidor och tagit fram plåt som har ett stabilare och snyggare utseende.

Papp

Papptak, kallas alla slga tak som inte består av plåt, tegel, betong eller torv. Det är ett asfaltliknande tak som ofta används på hus från 1950-60-talet. Det är ett reltivt billigt material som ska bytas ut efter cirka 20 år.

Tegel

Detta är det mest klassiska material som har använts i alla tider, man har till och med funnit tegelliknande material ända från romartiden. Vi i Sverige förknippar de flesta tak med detta material och ger ett klassiskt utseende.

Betong

Betong är ett relativt tungt material som man undviker att ha på tak. Däremot håller det mot all världens orkaner och stormar, vilket gör det otroligt bastant och tryggt som takmaterial.

Hantverkare i Västerbotten

Googlar man på takläggare i Västerbotten får man upp ett 60-tal takläggare. Här vill vi rekommendera takläggare som arbetar och ger kostnadsfria offerter och som gör hembesök innan man ger offert. Det är även viktigt med referenser, utbildning och kompetens. Vill man hitta en takläggare i Umeå är det bäst att googla takläggare Umeå, och ta kontakt med dem som man blir föreslagen för. Be om referenser är mycket viktigt då det verkligen finns olika hantverkare som arbetar på olika sätt. Det är viktigt att de arbetar säkert och har all skyddsutrustning som arbetarna behöver för att arebta säkert på tak i Umeå.

Nya fönster med flera olika funktioner

11 jul 2018

Är det dags att byta fönster? Vill man vara miljömedveten slänger man inte sina gamla fönster. Antingen säljer man dem billigt på andrahandsmarknaden, eller så ger man bort dem för att någon annan ska kunna använda dem. Vi måste dessvärre sluta slänga byggmaterial. Det är av stort värde att skapa en stor andrahandsmarknad. Det finns de som mycket väl kan återanvända fönster, renovera dem och montera dem i sitt eget hem, eller sälja dem, som en gåva till jorden. Återanvänder vi mer byggmaterial, hjälps vi åt att sänka energiåtgången som går åt att tillverka nya varor och produkter. Tillsammans kan vi göra våra avtryck på miljön mindre och ge tillbaka resurser till jorden. Det finns några olika åtgärder man kan göra för detta ändamål och vi tar upp dem här.

1. Energifönster

När det kommer till våra hus, är det en stor sak att sänka den energi som går åt till att värma våra hus. Ett sätt som vi kan sänka uppvärmningskostnaderna och sänka energiåtgången är att byta till energifönster. Det är fönster som visserligen släpper in dagsljuset men som inte släpper ut värmen ut. De släpper igenom solvärmen utifrån men inte värmen inifrån ut.

2. Fönster med inbrottsskydd

Det har kommit så många nyheter när det kommer till fönster, som att installera mer inbrottssäkra fönster. Du har säkert redan sett dessa slags fönster i våra butiker. Du kanske redan har sett fönster som man tydligt ser att någon har försökt krossa men att fönstret har hållit ihop och inte krossats.

3. Fönster med inbyggt solskydd

Numera finns det elektrokroma fönster som mörknar när solen ligger på. Då skyddar fönstren bostaden från att värmas av solen, vilket ger ett solskydd som inte värmer upp bostaden. Något som gör att man inte längre ska behöva kyla ner den med aircondition eller fläktar och slösa energi på det i stället.

4. Skottsäkra fönster

Känner man att man bor i ett mycket utsatt område, eller har en byggnad som är särskilt känslig för åverkan eller kriminalitet kan man installera fönster som är säkra mot pistolskott.

5. Självtvättande fönster

Det finns fönster som har en yta på utsidan som inte kräver särskilt mycket tvättande, utan med en yta där smutsen inte fastnar särskilt lätt, och skulle det fastna rinner det bort med regnet.

6. Underhållsfria fönster

Det finns fönster som man inte behvöer oroa sig för när det kommer till underhållet av fönster. Då har de en utsida med aluminium som inte rostar och en insida med trä för den klassiska känslan för fönster. 

Lästips: Vil du veta mer om fönster med dessa nya funktioner kan du läsa om hur du kan byta fönster på: http://www.bytafönster.net.

Ska man lacka eller olja in golvet?

5 jul 2018

Har man ett gammalt trägolv, ska man försöka bevara det och behandla det med värdighet. Det finns knappast något så fint som ett vackert trägolv. Det är klassiskt och man tröttnar inte på det. Det är naturligt och vi människor gillar de ådringar som ett vackert trägolv äger. Ett trägolv passar till alla inredningsstilar, till alla färger i koja, såväl som i slott. Har man ett trägolv som har hängt med i flera år, kan man återställa det så det nästan blir som nytt. Att slipa om trägolv är bland det bästa sättet som finns att underhålla det. Har man ett slitet och mutsigt trägolv ska man inte riva ut det. Med tiden åldras det på ett vackert sätt bara man behandlar det på rätt sätt. En slipning av golvet är ett sådant sätt.

Detta ska du undvika på ditt trägolv

Man kan lägga stora mattor på ett trägolv, då får du ett säkert skydd av golvet mot stötar och slag. Den som gillar att titta på sitt fina trägolv kanske inte vill lägga stora mattor på det. Då kan man limma fast filttassar på möblerna. Då kan du dra dem fram och tillbaka utan att de repar trägolvet. Se bara till att inte golvet är vått när du gör det. Du sliter på filttassarna och de håller inte lika länge. Du bör heller aldrig gå in med smutsiga skor på ett trägolv. ÖVer huvudtaget bör du ta bort dina skor när du går inne i ditt hem och man kan mycket väl be sina gäster ta av skorna i hallen. Har man husdjur är det en bra idé att alltid klippa klorna korta på husdjurens tassar. Har man barn som helst leker på golvet, är det bäst att ha en mjuk och skön matta där de gärna leker.

Slipa om golv kräver efterbehandlingar

När man slipar om sitt trägolv, gäller det att alltid göra en skonsam efterbehandling. Detta eftersom slipningen gör att golvet är oskyddat och behöver en yta som står emot slag, smuts och daglig användning. Då är sedan frågan om vilken slags behandling som är bäst för golvet. Här finns flera olika material att behandla med; hårdvaxolja, lack, oljning eller betsning/lasering. Ofta är det kombinationen träslag och behandlingsval som sedan ger golvet olika karaktär och lite olika hållbarhet. Mycket avgörs till sist på på tycke och smak och hur man vill att golvet ska se ut.

Hårdvaxolja

Detta är vegetabiliska oljor och vaxer som går in i träet på djupet. Den är mycket vattenavvisande och fungera utmärkt i kök på arbetbänk, bord och bardisk och som tål spill av öl, kaffe, te och fruktjuicer. Den varken spricker eller flagnar eller bildar bubblor.

Lackering

Detta är det som vi mest tänker på när det kommer till behandling av trägolv. Detta är det gamla sättet att behandla golv. Lacken är lättskött och kräver mycket litet underhåll. Här kan man få en matt lack som inte blänker, man kan få ne sidenmatt, matt eller en ultramtt yta med lack.

Betsning eller lasering

Detta är ett myckets skonsamt sätt att behandla trägolvet. Betsen tränger in i djupet på träet i trägolvet och förenar sig med träet. Detta är kanske det mest känsliga sättet att behandla golvet och bör göras om efter några år för bästa resultat.

Rådfråga en golvläggare om rätt efterbehandling

Vilket val du ska göra när det kommer till ditt golv beror på var ditt trägolv är, hur du använder dig av golvet, och hur du vill att det ska se ut. Det bästa är att besöka en fysisk butik som säljer trägolv och där du kan se hur de olika efterbehandlingarna ser ut. Berätta då gärna för golvläggaren hur du önskar dig golvet. Läs mer om de olika efterbehandlingarna och om golvslipning i Stockholm på: parkettspecialisten.se.

Då måste du ha en byggnadsställning

20 jun 2018

Har du ett hus med flera plan som ska renoveras, kan du enkelt räkna med att du måste ha en byggnadsställning så snart du själv eller någon annan ska renovera fasad, tak eller fönster. Så länge det rör sig om ett arbete som ska ske högre upp på ett hus än 2 meter ovan marknivå ska du antingen bygga eller hyra en byggställning för din eller byggjobbarens säkerhet.

Är du osäker på hur en sådan ställning ska stå eller hur den ska monteras bör du hyra en sådan, det är bättre att betala för hyran för en sådan än att råka ut för att betala böter för att du inte har en sådan ställning. Oberoende om det sker en olycka eller ej, betalar man böter om man inte har en sådan ställning till förfogande för den som ska utföra arbetet på ditt hus, såvida du inte kan bevisa att det bara är du som gör arbetet. Man kan inte böta för att man riskerar sin egen säkerhet, hur tokigt det än låter.

Målning av fasad

Om du har ett hus som har fler än en våning, kan du lugnt räkna med att du måste hyra in byggställningar för den hantverkare som du anlitar för ommålningen av din fasad. Allt arbete som sker över 2 meter ovanför marknivån kräver byggnadsställning.

Ommålning av fönster

Ska du måla om fönster som sitter högre än 2 meter ovanför marken bör du hyra in byggställningar.

Renovering av taket

Ska du renovera taket bör du alltså hyra byggställningar, även om du enbart har ett hus i ett plan, eftersom vi räknar med att nocken på det huset är högre än 2 meter. Dessutom bör du ha en plats som du kan frakta byggmaterial upp och ner.

Så hyr du byggnadsställning

Rot-avdraget kan du inte utnyttja när du hyr byggställningar, om du inte låter uthyrningsfirman transportera ställningen och montera den på din tomt. I så fall är den insatsen avdragsgill, däremot är inte utgiften för själva transporten i sig avdragsgill. Det kan vara lite bökigt med Rot -avdraget men fråga uthyrningsfirman, de borde ha kontroll på detta. 

Känner du inte till något företag att hyra av, kan du ju fråga grannar, bekanta, släkt och vänner om de har någon hyr firma att rekommendera. Har de inte det kan du alltod googla byggnadsställning Stockholm, om det är där du behöver hyra en sådan. Bor du någon annanstans skriver du i stället den orten i sökfältet så får du bra förslag på någon nära dig. Ta kontakt och fråga om offert och refersenser. Läs mer om byggnadsställningar i Stockholm här genom att klicka på denna länk: http://www.byggnadsställningar.net.

Dags att tänka på badsäsongen!

7 jun 2018

Nu när det är sommar är det dags att fundera på badsäsongen. Många som gillar att bada ger sig ut på stranden och kommer hem med hälften av sandstranden i skorna. Har man dessutom badgrejer med sig, har de även med sig sanden in i bilen. Dessutom bör man ge sig ner till stranden tidigt på borgarna för att få en bra plats. Har man små barn kanske man ändå är uppe i ottan och kan göra i ordning sig och barnen för en dag på stranden. Det gäller bara att ta med sig halva kylskåpet, eftersom man får ökad aptit utomhus. Eller?

Man kan faktiskt bygga en pool hemma och slippa få med sig halva sandstranden hem, eller slippa ta med sig halva kylskåpet till någon avlägsen sandstrand. Har du en pool hemma kan barnen få bada precis när de vill. Vill de ha en glass kan du fylla frysen med alla slags glassar som de vill ha. Saknas någonting till lunchen är det bara att springa in på mataffären och handla in det. Du slipper planera långt i förväg för att kunna ta med dig det du vill ha på stranden.

Skaffa varma bad i thermopool

Det finns pooler som fångar solens varma strålar och låter vattnet behålla värmen, även under natten när temperaturen sjunker. Thermopool kallas de slags pooler som behåller värmen som vattnet fått av dagens solstrålar. Precis oms vi har termosar till att behålla kaffets eller teets värme, behåller thermopoolerna badvattnet varmt. En thermopool fungerar som en badbunke. Den har poolväggar av frigolitblock eller isolerblock. Den har en dubbelsidig isolering. Värmen läcker inte ut i marken. En thermopool kan du antingen bygga inom- eller utomhus. Du kan bygga den ovan marken. En thermopool kan du också bestämma hur grund, eller djup de ska vara. Har du barn kanske du vill ha ett djup som inte är för stort. En thermopool väger heller inte lika mycket att hantera eller bygga, om du vill göra det själv.

En thermopool behåller solens varma strålar

Den som inte gillar kalla vatten bör skaffa sig en thermopool som behåller det varma vattnet och inte låter det kylas ned av omgivande temperaturen. Är man en riktig badkruka är det ingen ide att ha en pool som man aldrig använder på grund av det kalla vattnet. Har man ingen bastu där man kan värma sig efter ett poolbad är en thermopool ett utmärkt alternativ. Bygger man ett pooltak till thermopoolen kan dessutom solens varma strålar värma vattnet medan pooltaket ligger på poolen.

Så håller man huset torrt

28 maj 2018

Även moderna hus behöver se över sin dränering med jämna mellanrum. Särskilt gäller detta hus som finns på särskilt fuktiga platser med mycket nederbörd. Vet man om att man bor på ett ställe där det kommer mycket nederbörd och att huset är särskilt utsatt för fukt och vatten är det viktigt att se över husets dränering då och då. Dräneringen är särskilt viktig för att säkerställa husets hållbarhet och att det inte utsätts för skadlig fukt. Ett sätt att undvika att huset drabbas av fukt är att dränera det. Andra sätt är att renovera det ofta. Då gäller det att man ser över takets hållbarhet och att tak- och hängrännor fungerar som de ska.

Se över din tomt

Man kan även se över tomten och hur tomten är i förhållande till huset. Helst bör huset ligga på en höjd jämfört med resten av tomten. Om vattnet då spolar över på huset, hjälper omgivningen till att vattnet rinner av huset och inte till huset. Gräver man tillräckligt på sin tomt kan man forma om det efter önskad form. Ligger det en skog på tomten, kan det vara lite svårt att forma om tomten, om man inte är beredd att ta bort skogen helt och hållet. Träd ser till att det inte blir för fuktig tomt, då trädets rötter effektivt suger upp vatten på tomten. Överlag fungerar växtlighet på tomten till att hålla fukt någorlunda borta från ett hus, men man bör inte lita enbart på att det fungerar.

Vet man att det är mer än 10 år sedan man senast dränerade sitt hus, bör man göra det på nytt. Bäst är att anlita en professionellt dräneringsfirma som gör det på bästa sätt och med bästa resultat. Även om man själv kanske tycker att man är bra på att gräva, kan man lätt skada huset med en grävskopa. Då är det bättre att anlita en firma som har vana av att gräva och som kan grävning i urban miljö. Det är inte som ätt gräva i landskap, direkt.

Så går ett omfattande dräneringsarbete till

Det första man gör är att gräva runt huset. Ett professionellt företag vet hur djupt och hur brett en grävning bör vara för att man ska få bort så mycket vatten som krävs.

När man har grävt tillräckligt djupt och brett är det dags att lägga en geotextil duk som samlar upp vatten. Ett professionellt företag vet vilken slags duk som ska till för att samla upp så mycket vatten som möjligt.

Sedan måste man lägga dräneringsrören som fångar upp det vatten som kan förekomma runt ett hus. Det gäller att veta i vilken vinkel rören ska läggas och åt vilket håll, för att vattnet ska rinna bort från huset och inte tvärtom.

När man sedan har lagt rören åt rätt håll, bör man sedan täcka det med rätt material, såsom sand, makadam och grus. Här avråder vi från att plantera växter alltför nära huset. Växter är bra att ha på tomten, däremot bör man veta var och hur de bör finnas på tomten för att de ska göra så stor nytta som möjligt med tanke på husets läge.

Bergvärme ger dig mest uppvärmning för pengarna

27 maj 2018

Många nya hus som byggs idag får sin uppvärmning via värmepumpar. Det är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning som inte är beroende av externa leverantörer som olja, pellets eller fjärrvärme. Utifrån förutsättningarna på tomten kan man välja mellan olika typer av värmepumpar, till exempel luftvärmepump eller sjövärmepump. En av de allra vanligaste och dessutom effektivaste lösningarna är bergvärme.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Det fungerar genom att man borrar ett mycket smalt, mycket djupt hål rätt ner i marken, tills man når berget. I detta hål för man ner en så kallad kollektorslinga, som fångar upp värmen och leder den till värmepumpen i huset. Värmepumpen förstärker sedan värmen genom ett sinnrikt system av kompressorer och värmeväxlare, och leder den till husets vattenburna värmesystem.

Fungerar bergvärme på vintern?

Bergvärme fungerar lika bra året om och har visat sig kunna sänka ett hushålls energikostnader med så mycket som 80%. Bara när temperaturen går riktigt långt ner på minusskalan kan värmepumpen behöva lite draghjälp av elektriska element. Så låga temperaturer är dock ovanliga i Stockholm, varför bergvärme är tillräckligt åtminstone 99% av året. Initialkostnaden är jämfört med andra värmesystem relativt hög, men betalar sig å andra sidan på bara några år. Dessutom är det såklart betydligt miljövänligare än system som använder sig av fossila bränslen.

Bergvärme i Stockholm

I Stockholm är förutsättningarna för bergvärme utmärkta, medan den i andra delar av landet kan vara sämre. Generellt är dock Sverige ett land med en stabil och relativt lättåtkomlig berggrund. I Stockholm råder dessutom ett relativt milt klimat, vilket också är en förutsättning för att bergvärme ska vara så effektivt som möjligt.

I Stockholm finns många entreprenörer som borrar för bergvärme och hjälper till med installation av bergvärmepumpar. Det kan löna sig att titta runt lite för att få ett så bra pris som möjligt. Eftersom det är Stockholm vi talar om så är priset för att borra och installera bergvärme dock något högre än i resten av landet, precis som allt annat.

En modern lösning för moderna hus

Bor du i ett modernt hus ska du ha en modern lösning för uppvärmning, och det blir inte modernare än bergvärme. Det är en lösning för framtiden, vilket avspeglar sig i att allt fler hus som byggs får bergvärme som huvudsaklig energikälla. Urberget under Stockholm är fulladdat med solvärme som lagras i stenen och bara väntar på att hämtas upp. Allt som behövs är en firma som borrar upp den.

Andra miljövänliga lösningar

Om det är mycket långt ner till berggrunden där man bor, eller om berggrunden råkar vara för lös precis där man bor, finns det alternativ, som kanske inte är lika effektiva men i gengäld billigare att installera. Bor man i närheten av en sjö kan man placera en kollektorslinga på sjöbotten och därifrån utvinna värme till huset. Fungerar även på vintern.

Jordvärme är ett annat alternativ, där en kollektorslinga grävs ner i trädgården på en meters djup. I stället för att gräva djupt på ett ställe, gräver man alltså för att utvinna jordvärme grunt, men över ett stort område. Både sjövärme och jordvärme fungerar utmärkt i Stockholm, även om bergvärme är den optimala lösningen.

Valet av mäklare viktigare än någonsin

27 maj 2018

Det finns stora problem för både köpare och säljare av bostäder i Stockholm. Efter några år av vinst-garanti så har nu marknaden kommit ikapp verkligheten på ett helt annat sätt. Det finns ingenting som säger att din bostad kommer att generera samma höga vinst som den skulle ha gjort för några år sedan.

Idag så kan en försäljning av en bostad i Stockholm snarare handla om att minimera förlusten - särskilt om bostaden i fråga är relativt nyköpt och under en tid då priserna peakade. Det är köparens marknad numera och det finns heller ingenting som tyder på att borden ska vändas inom en snar framtid.

Vikten av att anlita rätt mäklare har således aldrig varit större. För några år sedan så kunde du kanske välja en mäklare med en större tanke på plånboken och med en trygghet om att du ändå skulle få din bostad såld - till ett högt pris. Nu fungerar inte det och jobbet som den mäklare du anlitar måste vara perfekt, annars kommer du att bli besviken.

Så hittar du rätt mäklare i Stockholm

Hur ska man då tänka som säljare av en bostad - hur ska man kunna minimera förlusten och kanske till och med gå med lite vinst i dagens Stockholm? Vi tänkte ge några tips kring valet av en mäklare. Enklast blir det om vi radar upp dessa enligt följande:

  • Flera mäklare bör kontaktas: Lås dig inte vid första bästa mäklare. Kontakta så många som möjligt och försök att ta varje besök på ett stort allvar. Lyssna till vad mäklaren säger och hur han tänker då värderingen sker. Rent generellt så kan det vara bättre att välja en som är ärlig och som inte väljer att locka med guld och gröna skogar. Det är svårt att sälja idag och det gör att de mäklare som lovar extremt höga priser ofta far med viss osanning.
  • Håll det lokalt: Att sälja en bostad i Stockholm handlar lika mycket om att sälja ett helt område. Det gör att den lokala förankringen blir viktig. Ska du sälja i Årsta så kommer du att tjäna på om mäklarens kontor ligger i det området. Han/hon kan då ge detaljerade beskrivningar om färdvägar, om bussar, om bra restauranger, om var man kan handla och hur nära det är till vatten, idrottsanläggningar och skola/förskola.
  • Erfarenhet framför ungdomlig entusiasm? Den klassiska frågan. Ska du luta dig mot rutin eller ska du välja en mäklare som är hungrig? I normala fall så skulle svaret kanske vara lite annorlunda, men just i den bostadssituation som finns i dagens Stockholm så skulle vi rekommendera erfarenhet. Inte sett till ålder i första hand, mer sett till vilken byrå du anlitar. En större, välrenommerad fastighetsbyrå är att föredra då det blåser. En mindre sådan kan nämligen enbart vara van vid goda tider och sätta priser samt ge löften utifrån dessa. En mäklare som varit med ett tag vet hur man ska agera även då det blåser lite hårdare och - trots den kalla vinden - ändå göra sina kunder nöjda. En större mäklarbyrå har också en trygghet i det stora kontaktnätet och de överlägsna kanalerna för marknadsföring.
  • Priset: Det finns viss prutmån hos mäklare. Ju fler du kontaktar, desto fler prisbilder har du att lägga fram på bordet i syfte att förhandla. Kom dock ihåg att du kan dra av en viss del av kostnaden för din mäklare på deklarationen. Viktigast är att din bostad blir såld och att du i slutändan blir nöjd. Välj inte mäklare med en alltför röd prislapp på sina tjänster.

https://www.edwardpartners.se/ är en mäklare i Stockholm som vi kan rekommendera.

Anlita en gårdskarl som man hade förr i världen

22 maj 2018

Är du medlem av någon bostadsrättsförening (BRF)? Då är det BRF:en som äger huset ni bor i. Alla beslut fattas då i styrelsen, som representerar bostadsrättsföreningens medlemmar. Det är i så fall styrelsen som har hand om allt som rör administrationen av medlemmarna, såsom avgifter, utgifter och eventuella inkomster. Är det en stor BRF, med många fastigheter och uthyrningar, sophämtningar, renoveringar och underhåll av fastigheterna kan det administrativa arbetet bli mer än en heltidstjänst. I sådana fall blir det för mycket för medlemmarna som antagligen har andra arbeten att sköta. Det är i sådana fall som man som BRF mycket väl kan anlita ett företag som tar på sig uppdraget att sköta fastighetsförvaltningen, underhåll, renovering och allt ekonomiskt arbete med BRF:en.

En BRF behöver inte ta hand om skötseln och servicen själv

På så sätt kan medlemmarna fortsätta med sitt eget arbete och överlämna skötseln av det praktiskt arbetet med städning, underhåll och service av fastigheterna. Dessutom kan det finnas behov av städning och underhåll av gårdarna, parkeringarna och de lokaler som BRF:en eventuellt hyr ut till företag. De har helt andra krav på fastigheten än vad de boende har. 

Anlitar man ett företag som tar på sig uppdraget att sköta om underhållet och servicen av fastigheten kan man förvänta sig att de har jour till exempel om någon skulle låsa sig ute, få ett fönster som går sönder eller om något annat händer.

Förr i världen hade man gårdskarlar

För 50, 60 år sedan hade man en ”gårdskarl” som bodde i fastigheten – kanske med sin familj, och som fick extra betalt för att ta hand om gården, fastigheten eller området. Då kunde man kalla på honom (det var utan undantag en han) som kom och fixade droppande kranar eller trilskande element. Han kunder komma och byta ut trasiga fönster, han skottade undan snön så att man kunde komma fram med sin bil om vintrarna. Numera har vi inga ”gårdskarlar”. Hans sysslor har övertagits av företag som tar på sig uppdraget att ta hand om de sysslor som gårdskarlen hade.

Numera har vi företag och kvinnor som tar hand om det praktiska i hus. Många fastighetsägare till exempel anlitar ett städföretag som kommer och tar hand om städningen av trapphus, och ett annat företag som tar hand om blommorna och innergårdarna, ett tredje som tar hand om allt som har med den ekonomiska administrationen att göra, som att sända ut fakturor, bokföra, ordna med styrelsemöten och ha kontakt med hyresgästerna. Läs mer om fastighetsförvaltare på: http://www.fastighetsförvaltare.net.

Så fungerar BRF och ta gemensamt ansvar

10 maj 2018

Har du nyss flyttat in i en bostadsrättslägenhet? Då är det bara att gratulera till en ny bostad. Har du inte erfarenhet av att vara en del av en bostadsrätt, eller vad det innebär att vara gemensamt ansvarig för fastigheten genom bostadsrättsföreningen kan det vara bra att veta vad som faller på styrelsen och vilket ansvar du sjäöv har. Att vara del av en ekonomisk förening som en bostadsrättsförening är, innebär att alla har ett ansvar för fastigheten, eller alla de fastigheterna som föreningen äger. Man måste ha en styrelse, där alla beslut om fastigheterna tas. Det finns krav på att föreningen har stadgar, som bestämmer hur beslut ska fattas, regler som man som styrelse är tvungen att följa och vilket ansvar styrelsen har, och vilket ansvar de enskilda bostadsrättsinnehavarna har.

Detta har styrelsen bland annat ansvar för

1. Anställda

Har man anställd personal som tar hand om underhåll och skötsel av fastigheten, innergården och annat, har styrelsen ansvar som arbetsgivare, att betala ut marknadsmässiga löner, dra skatt och betala in sociala avgifter för anställda.

2. Underhållet av fastighetens gemensamma utrymmen

Som styrelse har man ett stort ansvar för underhållet av de gemensamma utrymmena såsom tvättstuga och trapphus samt för hissar. Det gäller att underhålla dem, eftersom en daglig användning sliter ner dem.

3. Ekonomin

Styrelsen har ansvar för ekonomin. Bostadsrättsinnehavarna har skyldighet att betala för alla avgifter som krävs, men av en styrelse avkrävs att de sköter den för alla bostadsrättsinnehavares räkning. Det är det som är styrelsens främsta arbete och alla bostadsrättsinnehavare röstar fram de personer som de har förtroende för och som de kan kräva ansvar som de ska infria varje år. Det görs vid årsmöte som föreningen ska hålla varje räkenskapsår.

4. Miljö- och hållbarhet

Styrelsen har via den personal som de anställer ansvar för den dagliga skötseln av gemensamma utrymmen; allt det som inte är bostäder i fastigheterna. Det kan vara tvättstugor, trapphus, tak och fasader, innergårdar och parkeringar. Då innebär det att gemensamt besluta om renoveringar och underhåll, såsom trapphusmålning, underhåll av fasad och tak.

Det handlar också om att ge bostadsrättsinnehavarna möjlighet att slänga sopor på ett säkert sätt och att miljön hålls på en nivå som stadgas i miljöföreskrifter.

5. Allmänna trivseln

Styrelsen har ansvar för att alla bostadsrättsinnehavare och deras gäster trivs och mår bra i sina bostäder och i de gemensamma utrymmena.

6. Utföra kontroller av hissar, ventilation och avfall

Styrelsen har ansvar för att fastigheten kontrolleras, så att hissar fungera som de ska och inte utgör någon allmän fara för dem som använder den. Att ventilationerna fungerar, så att inte syret tar slut i bostäderna och inte heller att matos förstör bostädernas inomhusmiljö och att de som bor i bostäderna kan slänga sitt avfall på ett säkert sätt.

Ska din BRF bygga nytt?

5 maj 2018

Har du köpt en lägenhet i en bostadsrättsförening (BRF)? Om det är första gången som du har köpt dig en lägenhet, då är det en del som kan vara nytt för den som endast har hyrt sin lägenhet innan. Skillnaden är den att som medlem i en BRF, har man alltså en andel i en ekonomisk förening. Tillsammans med de andra fattar man beslut om allt som rör den gemensamma fastigheten. Som vilken annan ekonomisk förening får man driva sin förening så att den går med vinst. 

Vinsten kan man sedan använda på olika sätt. Bygga nytt, hyra ut, renovera eller bara spara pengarna. Vill man utöka sitt fastighetsbestånd, kan man göra som vilket annat byggföretag som helst; förvärva tomt, eller så kanske man redan äger tomt, ansöker om bygglov och drar igång ett nybygge. Då bör man utse någon som ansvarar för själva bygget, som har den erfarenhet och kunskap som krävs av någon som ska bygga. Det finns regler och föreskrifter som ska som ska följas. 

Man kan anlita ett företag för totalentreprenad

Oftast brukar en sådan förening ge ett byggföretag i uppdrag att genomföra ett sådant bygge och överlämna allt till en sådan. Och då är det det företaget som tar ansvar både för genomförandet av bygget och att alla regler och föreskrifter följs. Förutom byggherren är det någon som är kontrollansvarig som tar det ansvaret att alla byggregler och föreskrifter följs.

Det finns undantag, om det finns BRF:er som har erfarenheten av att bygga, renovera och ansvara för att bygget genomförs. Man kan komma undan med stora besparingar om man kan ta det ansvaret själv, som byggherre och endast kontrakterar hantverkare som utför det som ska byggas.

Många byggregler ska följas

Är det så att man vill själv agera byggherre, då bör man ju veta att det finns en hel del byggregler och föreskrifter som ska följas. Det finns mått som är vitkiga att följa för att ett kök inte ska bli totalt omöjligt att arbeta i. Det finns regler för hur våtutrymmen ska byggas och i vilka material de ska byggas med, för att godkännas. Annars kan man bli anklagad för fuskbygge. Det finns regler som är till för att skydda dem som bor eller vistas i fastigheten, så att den inte ramlar ihop, brinner lätt, för att människor inte ska skadas som bor och vistas där. Av den anledningen har man ansvar för att utse någon som har som uppgift att kontrollera att byggregler och föreskrifter följs. Den personen måste ha rätta kunskapen och kompetensen för att kunna genomföra arbetet. Läs mer här om du har behov av en kontrollansvarig i Stockholm.

Detta bör du tänka på om taksäkerhet på hus

2 maj 2018

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar, både för fastigheten, och för alla människor som vistas i det. Det oberoende om det handlar om hyresgäster eller om personer som vistas där tillfälligt. Det handlar om att fastigheten ska vara så säker som möjligt för alla; barn, djur, gamla och handikappade. Allt mer ansvar har lagts på fastighetsägare.

Till exempel dömdes en fastighetägare för oaktsamhet när en tonåring fick en dödlig istapp i huvudet för några år sedan. Fastighetsägaren som inte hade tagit bort alla isiga snömassor dömdes som skyldig till den unga person som tyvärr dog av istappen. Av den anledningen måste alla fastighetsägare upp på taket för att se till att det inte finns några dödliga istappar som kan rasa ner.

Ansvar för taksäkerhet på huset

Som fastighetsägare är man skyldig att säkerställa att taket är en säker arbetsplats för alla som arbetar med tak på olika sätt; det kan vara allt från de som renoverar tak, målar om det eller som skottar bort snö från det. För att ett tak ska vara säkert måste det finnas:

1. Möjlighet att fästa en säkerhetssele på taket

För den som ska upp på höjder högre än 2 meter måste man bära säkerhetssele och hjälm. Därför måste det finnas olika fasta och säkra punkter på ett tak där man ska kunna fästa en säkerhetssele så att man inte trillar ner.

2. Ankarpunkt

En Ankarpunkt eller säkerhetskrok eller livlinefäste är viktigt. Detta för att takarbetaren ska kunna fästa sin säkerhetslina någonstans på taket.

3. Nockräcke

Detta är på samma sätt som Ankarpunkten. Eftersom en takarbetare rör sig på olika ställen på taket måste säkerhetslinan kunna fästas på olika ställen på taket. Då ska en takarbetare kunna fästa säkerhetsselen någonstans längs taknocken.

4. Glidskydd

Detta är en säkerhetsprodukt som kan fästas någonstans i nederdels n av taket, i höjd med hängrännan, så att du är säker på att stegen står stadigt.

5. Skyddsräcke

Detta är till för att den som arbetar uppe på taket inte ska trampa igenom taket. Och skulle du mista fotfästet ska du inte tappa balansen. Du kan behöva detta räcke när du ska lyfta eller öppna fönster i taket.

6. Bärläktssteg

En bärläktssteg ska ge dig fotfäste när du ska upp på skorstenen. 

7. Takstege

Om taket har en stark lutning ska du kunna använda en stege på taket som ger dina fötter något att kliva på.

8. Gångbrygga

En gångbrygga är till för att du ska kunna gå i sidled längs taket.

9. Säkerhetssteg

Detta steg är viktigt för alla som ska kliva upp eller ned för skorstenen och behöver extra balans.

10. Snörasskydd

Detta skydd är till för att den som befinner sig under taket inte ska få på sig snömassor eller livsfarliga istappar. 

När du som fastighetsägare ska anlita takläggare, vad tänker du på då? Att det är så billigt som möjligt? Billigast är helt enkelt inte alltid bäst. Det gäller i stället att anlita de hantverkare som är bäst när det kommer till tak och säkerhet. Som fastighetsägare vill du inte bli associerad med ansvarslöshet och utnyttja arbetare som inte tänker på säkerhet, eller som inte känner till vad de bör tänka på när det kommer till den egna säkerheten. Med flertalet underentreprenörer har säkerheten ofta blivit allt annat än prioriterat, vilket har gjort att ingen tar på sig ansvaret för arbetarna. Då är det bättre att anlita ett företag som själv kan tänka på sin säkerhet och installera alla de produkter som bejövs för att takläggare ska kunna arbeta säkert på tak.

← Äldre inlägg