Blogg

Sida 2

Stamspola väl fungerande rör

15 mar 2018

Många får problem med sina avlopp även i moderna hus. Det samlas mycket fett och kemikalier till exempel i kökshon, som gör det svårt att få vattnet att rinna ut i handfat, badkar och kökshon. Det är inte nödvändigt att genast byta ut stammar eller avloppsrör för att komma till rätta med stopp som man kan få i sina rör. Att byta stammar är mycket resurskrävande och ett stort arbete. Det kostar mycket och är bökigt. Det tar lång tid innan man har bytt ut alla rören. Byta ut rör, bör man göra först när man ser att de är för gamla för att hålla och riskerar att ge huset fuktskador. Då finns det andra lösningar på problemet.

Göra en relining

Dels kan man med ett något så när underhåll av avloppen själv komma till rätta med problemen. Dels kan man istället för att byta ut rören, göra en relining. Har man gamla rör som riskerar att rosta sönder, men inte vill byta ut rören, lägger man nya plaströr innanför de gamla stammarna. Det är inte lika resurskrävande, och inte heller tillkommer det en lika stor arbetsinsats som att helt och hållet byta ut rören. Då lägger man plaströr innanför de gamla rören. Man slipper bryta upp golv för arbetet. Man får bättre smak på vattnet och det är en billigare åtgärd.

Ett ännu billigare alternativ som endast tar en bråkdel av kostnaderna för både byte av stammar och relining, är att göra en stamspolning. Genom att göra det får man en spolning och genomsköljning av stammarna. Fett och annat som stoppar i rör sköljs på det sättet bort.

Stamspola väl fungerande rör

Gör man en stamspolning kommer ett företag som är specialiserat sig på stamspolning ut till er och använder hett vatten i rören. Det är effektivt om man har många rör som går till ett och samma avlopp. Med en stamspolning kommer man åt hela avloppet. Det är sällan som ett stopp endast har med ett enstaka rör att göra. Många avloppsrör som är länkade med varandra kan ge upphov till stoppet. Det som orsakar problem med avrinning i det ena röret behöver inte bara orsakas av ett enda rör, ofta ligger problemet i en annan del av rörsystemet.

Gör man då en stamspolning kommer man åt samtliga rör som kan omfattas av problem med stopp. När du gör en stamspolning får du dessutom en kontroll av rören så att man kan komma till rätta med stoppen i tid, innan problemet har blivit för stort. Att spola stammarna är det mest miljövänliga alternativet. Att använda propplösare med kemikalier eller bakpulver eller något liknande är absolut inte att rekommendera.

Hitta rätt företag för stamspolning

Känner du inte till något företag som gör stamspolning kan du enkelt gå ut på nätet och googla stamspolning Stockholm, om det är så att det är där du bor. Annars skriver du stamspolning och orten där du bor. Då föreslår sökmotorn ett antal företag som arbetar med stamspolning och som arbetar i närheten av dig. Innan man gör en stamspolning, måste man först kontrollera att rören ser ut som de ska. Då går företaget in med en liten minikamera och kontrollerar status på stammarna och säkerställer så att inte rören är för gamla, eller har något annat problem. Då får du både kontrollen och åtgärdar problemet med stoppet samtidigt.

Gör huset brandsäkert!

27 feb 2018

Visste du att man numera kan göra så mycket mer för att hindra eventuella bränder att sprida sig. En olycka händer så lätt. Särskilt i jultider, när man vill tända julljus. Vi tänder adventsstakar och fina kandelabrar, lyktor och annat som sprider en härlig doft och värme och ljus. Vi behöver det, särskilt när det är så mörkt som det är kring december. Då är det viktigt att se till att förekomma bränder så att de inte sprider sig och tillfogar stor skada.

Elden sprider sig via taket

Eld sprider sig uppåt. Det innebär att den lätt antänder tak. Bor man då i ett flerfamiljshus, som man ofta gör i storstäderna, då riskerar man inte bara den egna lägenheten, utan även grannens, som bor ovanpå. Har elden spridit sig uppåt taket, då är risken stor att den sprider sig via vinden till nästa trappuppgång och nästa. De flesta bränder som orsakar stor skada är bränder som har spridit tig längs taket. Och de är mycket svåra att släcka. Då är det bra att veta att det numera finns material som kan täta bostäderna med brandsäkra material. Brandmaterialet hindrar elden från att sprida sig till nästa rum och nästa lägenhet.

Måla brandsäkert

Man kan även måla både väggar och tak med brandsäker målning, som hindrar branden från att utveckla rök och som höjer temperaturen, vilket bidrar till att branden växer. Det är som bekant bättre att förhindra och förekomma bränder än att släcka den när den väl har uppstått. Tyvärr är det ofta vattnet och släckningsskummet som gör större skada än själva elden. Det tar mycket lång tid att få bort vatten som brandmännen har använt för att släcka en brand. Vatten sipprar lätt och svämmar över till nästa lägenhet.

Gör brandsäkra fogningar

Man kan täta lägenheter och hus med brandsäker tätning och fogning, om man bor till exempel i Stockholm. Då tätar man tak, väggar, eluttag som hindrar branden från att sprida sig. Samtidigt bidrar tätningen till att stänga ute oljud utifrån. Och den stänger in värmen, så man slipper ”elda för kråkorna”. En riktig tätning och fogning i Stockholm hindrar värmen från att sippra ut. Då slipper man slösa energi och kan minska kostnaderna för uppvärmningen.

 

Har man lite otäta hus, kommer det lätt in en massa oljud utifrån. Med rätt tätning kan man ljudisolera dem och slipper buller från trafiken, barn som skriker (och leker) och annat oväsen.

Misstänker du att ditt hus är fuktigt?

17 feb 2018

Även om man bor i ett modernt hus, kan de drabbas av fuktskador. Man kan ju tycka att allt det vi vet om hur man bäst bygger hus, borde kunna bygga hus helt utan brister, finns det ändå risk för fuskbygge, som gör husen sjuka. Har hantverkarna som byggt huset fuskat med installationer av rör, material och sitt kunnande, kan även nya hus drabbas, även om det.i regel brukar ta några år innan de upptäcks. Om du misstänker att du har fukt i ditt hus, hur kan man göra då?

Luktar det illa?

Lukten kan vara det första som kan visa på fuktproblem. Har du upprepade gånger känt en omisskännlig fukt i huset utan att det borde finnas där, då bör du undersöka så inte huset har drabbats av fukt. Men innan du tar in en besiktningsman kan du undersöka själv. Fuktproblem blir ofta synliga. Man kan se fläckar, som inte går bort hur mycket du än skrubbar. Du kanske får kondens ofta på dina fönster? Då kan de vara otäta och släppa in fukt, som sedan leder till att du måste byta ut dem. På golv kan de bilda bubblor i platsmattan. Du kan även upptäcka bubblor i tapeten på väggen och svart fläckar. De luktar väldigt illa.

Ta in en VVS-firma

Har du några av dessa problem bör du ta in en VVS-firma som ser över ditt hus, eller lägenhet. Du kan be om en besiktning. Då kommer det en expert på fukt som kontrollerar ditt hem. Upptäcker den personen inte var fukten kommer ifrån, kan man till och med ta in en hund som kan spåra fukten. Det är nämligen väldigt viktigt att veta källan till fukten för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt.

Du kan bli sjuk av mögel

Fukt kan skapa mögel och det gör oss riktigt sjuka. Man kan utveckla astma och allergier, eksem och huvudvärk och trötthet. Man kan få problem med sina luftvägar eller så är man ständigt förkyld. Allt sammantaget kan göra att vi är ordentligt sjuka. Dock ska man vara medveten om att all fukt inte ger ifrån sig dålig lukt. Det finns även fukt som inte luktar illa, därför är det viktigt att se över om man alltid har fläckar i badrummet, garaget eller i källaren.

Ett hus som har drabbats av fukt måste saneras och renoveras för att få bort fukten. Då hjälper det inte hur händig man själv är. Man måste få in en expert på VVS som vet hur man får bort allt sådant och som kan installera rätt rör, ventilation och sanitet. Läs mer om VVS på: vvslund.biz.

Golvslipning har många fördelar

12 feb 2018

Många ger upp sina golv lite för lättvindigt. Ett golv som har repor, som har sprickor och som ser lite allmänt kantstött ut är inte synonymt med ett uttjänt sådant. I de flesta fall – förutsatt att det handlar om ett trägolv – så kan man genomföra en golvslipning och få ett ”nytt” golv igen. I många fall så är faktiskt en golvslipning att föredra framför ett nytt golv och vi tänkte lite snabbt visa på några av de alla fördelar som finns. 

Slitna golv i Göteborg

Vi kan säga att du bor i en lägenhet i Göteborg där golvet i hallen och i vardagsrummet har börjat se väl slitna ut och inte längre ger det sobra, stilrena intryck du vill ha. Här är anledningar till varför en golvslipning, utförd av ett professionellt företag i Göteborg, är att föredra: 

• Det är billigare.

En golvslipning kostar en bråkdel av vad nya golv gör. Även med en professionell firma så kan man komma billigt undan. Dels så kan du ta in flera offerter och ställa dessa mot varandra och dels så kan du – oavsett vilket företag du väljer för golvslipning i Göteborg – dra av 30% av den totala arbetskostnaden; detta enligt Rot-avdraget. 

• Det blir snyggare:

Ett äldre golv har blivit vackrare för varje år. I och med att trä är ett levande material så växer det, det bildas ådringar och det gör att inget trägolv är det andra likt. Du har ett unikt, patinerat golv som blir ännu vackrare genom en golvslipning och en efterföljande ytbehandling. Ett nytt golv är förvisso vackert, men det tar tid innan det, så att säga, satt sig riktigt. 

• Mindre jobb:

Att lägga ett nytt golv kräver noggrannhet och dessutom så krävs det i många fall att det befintliga golvet rivs ut. Ett dubbeljobb som tar tid. En golvslipning går snabbare och kräver lite mindre förberedelse från din sida. Rummet måste naturligtvis vara tömt – men gällande damm så har utvecklingen gått framåt rejält. Många företag kan erbjuda – tack vare utvecklade maskiner – en nästintill dammfri golvsslipning.

Kan ett byte av golv vara att föredra? 

Vi nämnde ovan att det handlade om två stycken områden i din lägenhet i Göteborg vars golv var i sämre skick. I vardagsrummet skulle vi definitivt rekommendera en golvslipning. I hallen skulle vi komma med ett mer vagt svar. 

Hallen är ett område där slitaget blir väldigt hårt – du kliver in med skor, dina barn kastar kläder, någon gäst har höga klackar och det kommer hela tiden in väta utifrån – och där kanske trä inte är den bästa lösningen. Om man har ett trägolv i hallen så bör det vara av ett hårdare träslag – ek fungerar nästan alltid; furu ska undvikas – och man bör välja en ytbehandling som ger extra skydd. I det senare fallet så är nästan alltid lack eller hårdvax att föredra. 

Slipa golvet i hallen

Men, du får vara beredd på att ett trägolv i hallen kräver mer omsorg och att det således måste slipas betydligt oftare än vad ett trägolv i exempelvis vardagsrummet behöver göras. Vi skulle här faktiskt – om golvet är bortom slipning (det krävs tillräckligt mycket skikt för att kunna slipa) kunna rekommendera ett annat, lättskött golv. Klinkers är lätt att städa och tål ganska hårda tag. Ett bra val om man inte vill ha ett trägolv i sin hall. 

Ska ni köpa en ny varmvattenberedare?

10 feb 2018

Det finns många anledningar till varför en ny varmvattenberedare kan vara en sund investering. Det vanligaste skälet är att det äldre inte håller den kapacitet man som familj har behov av. Om ni som en större familj flyttar till ett hus där det tidigare bott två stycken äldre personer så kommer ni ganska snart att upptäcka att tillgången på varmvatten inte täcker era behov. 

Säg att en familj med två vuxna och ett barn dagligen gör av med ungefär 400 liter vatten och att ni är två vuxna och tre stycken barn i er familj. Här skulle era behov ligga någonstans mellan 650- 999 liter per dygn. Det är naturligtvis väldigt irriterande sett till vad vi använder varmvatten till; vi duschar, vi badar, vi diskar, vi tvättar händerna och vi tvättar - tar varmvattnet slut så skapar det stor frustration. En annan anledning till varför man skaffar en ny varmvattenberedare är attd en äldre, helt enkelt, är trasig eller att den är för gammal och kostnadsineffektiv. Det senare kan förklaras genom att den drivs genom exempelvis en värmepanna. Konkret så kand et innebära att om du ska ha varmvatten under sommaren (något som man vill ha) så måste hela huset värmas upp; något som leder till onödiga kostnader. 

Tänk på detta innan ni gör er investering

Hur ska man då tänka gällande en ny varmvattenberedare - finns det några viktiga saker som man bör ha i åtanke och finns det några fällor? Vi tänkte rada upp några tankar som förhoppningsvis leder er på rätt köl. 

 • Anpassa efter era behov

En varmvattenberedare ska klara av att täcka de behov ni som familj har. Det är den största - och viktigaste - frågan. Här bör ni alltså se över hur mycket vattens om ni dagligen gör av med och hitta en varmvattenberedare av den storleken.

 • Anpassa efter huset

Var ska er varmvattenberedare placeras för att nå sin bästa effekt - och finns det plats just där? Viktigt är att ni tar hjälp med denna fråga. Vi ska direkt säga att det finns varmvattenberedare som är mer kompakta och tar mindre plats; en sådan kan i många fall vara en bättre lösning än vad en större, stående, modell är. Återförsäljare och installatörer av varmvattenberedare brukar kunna bistå vid denna fråga.

 • Märke

Priserna varierar ganska kraftig mellan olika varmvattenberedare och tll största del så beror skillnaden på effekten, storleken och olika tillval. Även märket spelar dock stor roll. De välkända tillverkarna är ofta lite dyrare - men å andra sidan så brukar de hålla längre, ge längre garanti och ibland även ha serviceavtal inskrivna. Vi skulle säga att det är en säkrare investering.

 • Installationen

Bör skötas av en certifierad installatör. Du kan använda Rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostnaden för installationen av din varmvattenberedare. Det blir således inte alltför dyrt att få full effekt av den varmvattenberedare du köpt. 

Varför ska man dränera hus?

6 feb 2018

Vi antar att du bor i ett riktigt fint och modernt hus. Även om det är så, är det viktigt att med jämna mellanrum se över sitt hus. Att äga hus innebär för de flesta att vara beredd att dra på sig blåstället och renovera det. Har du nyligen fixat hemma, slutar det inte där. Även om du har renoverat inomhus och inrett efter senaste trenden, bör du även se om huset utomhus. Har du planerat för sommarens sköna säsong? Huset behöver ”luftas” med jämna mellanrum. Har du inte till exempel dränerat på ett tag är det viktigt att planera för det denna sommar, eller vår, så snart marken inte är så frusen längre.

Varför dränering?

Att hålla fukten borta från huset är mycket viktigt för att huset ska ”må bra”. Det är mycket som kan ge huset fuktskador. Har det varit något år rikligt med snö, som i år, är det viktigt att se till att nederbörden tar vägen någonstans, bort från huset. Särskilt om man har en källare är det viktigt att åtgärda de problem som riklig nederbörd kan ge. I synnerhet om det är mer än tio år sedan som den senaste dräneringen gjordes kring huset. Vill man göra det själv, kan man med fördel hyra en en maskin med en bra grävskopa. Det kräver att man vet hur man gör, så att man inte förstör mer än åtgärdar problem. Det brukar ta några veckor innan man är klar, så det kanske är lika bra att lägga sin semester på att dränera. Om du inte vill göra det själv kan du anlita en dränering i Stockholm, läs mer på: stockholmdränering.se.

Se över husgrunden

När du väl bort de stora jordmassorna, behöver du se över husgrunden. Är det tätt? Hur ser grunden ut? Ibland bör man laga grunden och lägga på mer betong om den har spruckit, något som händer då och då, eftersom husgrunden ligger på mark som rör på sig. Många tänker inte på att vi även på våra nordliga breddgrader har jordbävningar, men i väldigt liten skala, jämfört med länder som har stora jordbävningar. Att iv har jordbävningar i Sverige innebär att marken flyttar sig då och då. Det i sin tur innebär att våra hus rör sig. Det gör att sprickor lätt kommer på våra hus.

Täta husgrunden

Om du inte vet hur man lägger ny betong, kan du anlita hantverkare som kan åtgärda det. Själva meningen med en husdränering innebär att laga det som har spruckit och leda bort vatten som samlas kring husgrunden. Man lägger rör kring huset som leder bort vattenmassor. När man väl har en grävskopa på tomten kan man lika bra se över resten av trädgården och gräva diken som leder bort vatten från trädgården. Det är bättre att vattna växterna som växer i trädgården och leda bort vatten. Vattnar man har man lättare att reglera vattenmängden på  tomten.

Flytta växter bort från huset

Om ni har rabatter närmast husgrunden, bör de flyttas. Det bör finnas några meter från husgrunden till de närmaste rabatterna. Växter samlar vatten och kan skada husgrunden. Då är det bättre att anlägga en meter bred remsa med småsten, eller markplattor. Det gör att det ser snyggare ut kring huset.

Vad kostar det att renovera badrummet?

29 jan 2018

Kostnaden för att renovera badrum är beroende på hur stort badrummet är, och vilka material som du väljer att renovera i. Enligt kostnadsguiden.se kan du beräkna ungefär badrumsrenovering på cirka 3.000 till 5.000 kronor per kvadratmeter. Här tänker vi att du river bort det gamla och ersätter det med helt nytt material, inklusive allt; fogmassa, rör, fuktspärrar, plus toastol, handfat, badrumsskåp och duschkabin. Här tänker vi inredning i en slags normal standardnivå. Önskar du badrumsinredning i mer lyxig variant kan du gott och väl räkna med det dubbla; mellan 5.000 och 10.000 kronor per kvadratmeter.

Vilken standard önskar du på inredningen?

Det som påverkar är alltså vilken standard du lägger på inredningen. Man kan alltid välja dyrare material, jacuzzi och så vidare på badrumsinredning. Ju mer du planerar inredningen och jämför priser, desto bättre för din inredning. Kan du lägga en del själv, kan du komma undan med ett billigare pris. Men anlitar du hantverkare för hela processen; riva bort och lägga nytt, bör du räkna med ett timpris på mellan 400 och 600 kronor per timme. Ett normalbygge vad gäller badrum brukar gå på cirka 40 timmar, vilket innebär mellan 5.000 och 10.000 kronor allt som allt. Detta pris inkluderar moms, men inte ROT-avdraget.

Priset varierar mycket mellan stad och land

Timpriset för hantverkare varierar kraftigt mellan till exempel landsbygd och storstad. För att inte slitsamman ska komma som en överraskning är det viktigt att ta in offerter från olika hantverkare. Då får du ett pris på förhand och kan budgetera kostnaden för renoveringen. Passa också på att ta referenser. Som du säkert vet, finns det bättre – och sämre hantverkare; sådana som är mer – eller mindre – noggranna. Och du vill väl ha den bästa hantverkaren, som du kan lita på, eller hur? Letar du aktivt efter en hantverkare i, som kan tänka sig arbeta för hela storstockholm och Uppsala, kan du med fördel läsa mer om rörmokare i Uppsala här.

Göra en del själv?

Kan du göra en del själv, är det bra och kan sänka priset för arbetskostnaden av en hantverkare. Har du inte gjort det förut är det att rekommendera att ta hjälp av någon som har gjort det tidigare. Det finns en del nybörjarfel som du kan undvika om du ber någon erfaren om tips och råd. En annan sak som är bra att tänka på är att välja material som är så hållbara som möjligt. Och att inte välja inredning som är alltför trendig. Vill du till exempel sälja ditt hur, eller lägenhet, bör du välja material till köks- och badrumsinredning som inte är stötande för någon som är en potentiell köpare. Även om du till exempel gillar orange inredning, bör du tänka på att alla inte gör det. Då kan ett kök eller badrum som går helt i orange, bli svåra att sälja. Den som tittar på huset eller bostaden kanske måste räkna med att göra om kök – och badrum - och är därför inte villig att ge så mycket för bostaden eller villan. Så tänk långsiktigt när du väljer inredning.

Fastighetsboxar - det nya alternativet för smidigare posthantering

25 jan 2018

Du öppnar dörren och kliver rakt in i ett berg av räkningar, tidningar, reklamblad och annat som brevbäraren stick in genom brevinkastet. Irriterande, men lite av ett måste sett till att man de facto är i behov av posten i fråga. Visst, man kan sätta upp en - Ej Reklam-skylt - på dörren, men den stora problematiken kvarstår dock ändå. 

Brevinkastet är dessutom den svagaste punkten på en dörr sett ur ett säkerhetsperspektiv. En tjuv kan med lätthet sticka in lite böjd ståltråd - med en ögla i ena änden - genom brevinkastet och därefter föra denna upp till låset för att vrida om. och ge sig in i din bostad. 

Är då verkligen detta framtiden - har vi inte kommit längre än så? Jo, tack och lov så har vi det. Det finns ett väldigt tilltalande alternativ som varje bostadsrättsförening i Stockholm borde överväga - detta i form av fastighetsboxar. Vi ska titta lite närmare på hur sådana fungerar och därigenom försöka beskriva varför detta är en investering som är värd att göra. 

Fördelar med fastighetsboxar i Stockholm 

Om vi först beskriver fastighetsboxar ur ett användarperspektiv så innebär det att man installerar - på lämplig yta i entrén - en större pjäs där varje boende i fastigheten sedan har sin egen box. På denna box står ett namn skrivet och det är där som brevbäraren lägger posten. 

Så här fungerar alltså fastighetsboxar rent konkret - du kommer hem efter jobbet i Stockholm, du öppnar entrén, du går fram till din box, öppnar med en kod- eller en liten digital “blipp” och tar därefter posten till din lägenhet. Smidigt - både för dig och för brevbäraren (som slipper gå i alla trappor). 

Vi tänkte gå igenom några andra fördelar som kommer på köpet med fastighetsboxar. Enklast blir om vi gör det genom punkter: 

 • Möjliggör en investering i säkerhetsdörrar. I samband med att man byter till fastighetsboxar så kan man som BRF även se till att byta till säkerhetsdörrar i fastigheten - lämpligen genom samma företag.
 • Inbyggt ljus: Din box är försedd med lampor som tänds så fort du slår koden. Du kan alltså komma hem mitt i natten och ändå se vilken post du fått.
 • Olika utföranden. Fastighetsboxar går att anpassa till vilken fastighet som helst. Bor du en klassisk, äldre fastighet så kan du välja med trähölje som får boxarna att smälta in bättre. I en modernare fastighet så kan boxarna vara med stilrena och exempelvis i metallfärg. 

Underlätta vardagen med professionell hemstädning

15 jan 2018

Det råder inga tvivel om att fler och fler svenskar har svårt att få ihop vardagens alla moment. Jobb, familj, skötsel av hemmet, hobbies, träning och så vidare. Adderar man till detta att alla inte har samma lätthet att ta sig från hem till arbete så har man ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Bor man i exempelvis Bromma och arbetar i någon annan stadsdel i Stockholm så kan det, vid rusningstrafik, säkerligen ta en timme att pendla; en timme som, så att säga, inte kommer igen. 

Genom att använda RUT-avdraget så kan du dra av halva kostnaden för din hemstädning. Detta med ett tak på 25.000 kronor per år. Är ni två stycken i familjen (och RUT-avdragsberättigade) så har ni 50.000 kronor att nyttja. Förmånligt! 

Det som är positivt i dagens Sverige är att man från regeringens sida släppt lite på reglerna i syfte att dels skapa fler arbetstillfällen och dels också underlätta för personer som befinner sig i en liknande situation som i ovan beskrev - detta genom det så kallade Rut-avdraget vars syfte är att man som privatperson - med ett tak om 25000 kronor - kan dra av halva beloppet för hushållsnära tjänster. Konkret så innebär det att en person boende i Bromma alltså kan anlita en städfirma för hemstädning och därefter dra av halva kostnaden för arbete på deklarationen. 

Är det en familj med två stycken vuxna och RUT-avdragsberättigade så har man alltså årligen 50.000 (25.000x2) att röra sig under. RUT-avdraget för hemstädning är således väldigt förmånligt sett till priset man betalar som familj i exempelvis Bromma. Den stora fördelen dock, den ligger i hur professionell hemstädning kan underlätta vardagen. Låt oss ge några exempel på hur vardagen kan bli lite enklare då man som familj tar hjälp med hemstädning: 

 • Man stressar mindre. Sitter du på pendeltåget, i bilen eller på bussen efter jobbet och vet att du måste hinna med att städa så kommer den tanken att ligga i ditt bakhuvud. Minsta försening gör dig mer stressad. Professionell hemstädning ger dig en vetskap om att då du väl öppnar dörren till hemmet i Bromma - ja, då är det också rent.

 

 • På dina villkor. Du lägger själv upp en schema för hemstädning utifrån din livssituation. Vissa har större behov och behöver hemstädning utförd två gånger i veckan; andra väljer en gång per vecka/månad medan andra kanske väljer en rejäl storstädning varje kvartal. Även gällande tider så är det du som bestämmer. Vill du ha städat på kvällen eller på dagen så kommer den städfirma du anlitat i exempelvis Bromma att tillgodose dina önskemål.

Några nackdelar med hemstädning? 

Om man ska peka på några nackdelar som finns med professionell hemstädning så är det att många företag är allt annat än just professionella. Man har hög personalomsättning - något som ger sämre kvalitet och man försöker sko sig på privatpersoner genom icke-förmånliga erbjudanden i form av exempelvis längre avtal som inte går att säga upp. 

Här har faktiskt du som privatperson ett eget ansvar som ligger i att undersöka vilka företag som finns samt hur dessa sköter sig: var noggrann då du kollar upp städfirmor och se till att ringa referenser för att höra hur tidigare - och befintliga - kunder upplever den service de betalat för.

Här kan du läsa om en intressant städfirma: www.hemstädningbromma.se.

Frågor och svar om solceller

12 jan 2018

Solceller i Stockholm är ett bra alternativ för den som vill få billig el som dessutom är producerad på ett hållbart sätt. Än så länge krävs mycket yta, och många kvadratmeter solceller, för att ett genomsnittligt svenskt hushåll helt ska kunna klara sig på solceller. Däremot är det ett bra sätt att komplettera hushållselen. Solceller kräver en viss initial investering, men när de väl fungerar börjar de spara pengar åt dig. 

Hur många kWh kan jag få ut?

Hur många kWh du kan få ut från din anläggning beror på en rad olika faktorer. Till exempel presterar solceller i Visby ofta bättre än solceller i Stockholm, eftersom strålningen är högre där. Med det sagt är det inte lönlöst att ha solceller i Stockholm, eller i andra delar av landet där strålningen är lägre. Det krävs bara lite mer för att uppnå samma effekt. 

I och med de många faktorer som avgör är det näst intill omöjligt att ge ett rakt svar på frågan. I vanliga fall brukar mellan 17 och 20 % av den inkommande solenergin omvandlas till el. Hur många kWh som produceras per installerad kW är det som brukar anges. Siffran brukar ligga mellan 800 och 1100 per kW, men är alltså inte en siffra att hänga upp sig alltför mycket på. Har du dina solceller i Visby, i rakt söderläge, kan du räkna med att få mer än om du har dem i Stockholm i något annat väderstreck (eller i söderläge där också, för den delen). Snötäcken, nedsmutsning och skuggning är andra saker som påverkar produktionen. 

Hur påverkas produktionen vintertid?

Infallsvinkeln blir sämre under vintertid. Detta eftersom solen helt enkelt står lägre under vinterhalvåret. Solcellerna kommer fortfarande att generera el, men för att hålla uppe produktionen så gott det går krävs det att de hålls någorlunda snöfria. Vid tunnare snötäcken kan solen fortfarande tränga igenom snön i hög grad, men om det blir ett tjockare lager snö går produktionen ner ordentligt. De flesta solceller är dock monterade på så vis att tjockare snölager enkelt glider av. Av dessa skäl (bland andra) lämpar det sig bättre att ha solceller i till exempel Stockholm, snarare än i de nordligaste delarna av landet. 

Eftersom det i princip alltid är förenat med risker att ta sig upp på taket, är det ofta bättre att vänta på att snön glider av, än att själv klättra upp för att borsta bort den. Om du ändå ska göra det, är det viktigt att du tänker på taksäkerheten. Några extra kWh kommer inte göra dig särskilt mycket gladare om du gör illa dig på taket. 

Vad hade man för tak förr i tiden?

28 dec 2017

Redan romarna använde sig av keramiska plattor till sina tak, under tiden före, under och efter Kristus. Men låt oss gå tillbaka till förhistorisk tid, då utgjorde grottaket det enda skydd människorna hade under stenådern. Det har uppfunnits olika takmaterial under historiens lopp. Men det var inte bara i grottor som människor bodde i. Under stenåldern byggde grottmänniskorna hyddor och då användes vass som hustak, men det dröjde inte länge förrän man lärde sig tillverka keramik. Man har sett boplatser från stenåldern där man använt keramik till lera till olika verktyg. 

I Mesopotamien använde man tegeltak

I Mesopotamien fanns inte särskilt stor mängd lera att tillgå för att göra keramik, men då byggde man tak av soltorkat tegel. Egyptierna tillverkade pyramider, och behärskade byggnadskonsten att bygga bärande pelare och balkar. Under Antiken byggde man mest i sten, både egyptiska, persiska tempel byggdes i sten, med stora och bastanta pelare. Bysantinsk arkitektur använde sig av kupoler, pelare och mosaik, den romanska arkitekturen av runda bågar. Här använde man sig även av mosaik för att släppa in ljus, liksom i gotisk arkitektur. Under alla dessa olika arkitektureror använde man sig alltså antingen av tegel, keramiklattor, sten som tak.

Halmtak i Norden

I Norden, under Vikingatid använde man pålar som bar upp långhus, som var vanliga byggnader under denna tid. Här kunde flera familjer bo, och deras husdjur; grisar, getter, kor och så vidare. Karaktäristiskt för långhusen var vindögat, en rökgång som utgjorde öppning ovanför gaveln. Huset hade en eldstad i mitten av huset, utan skorsten. Röken från eldstaden leddes ut genom vindögat med hjälp av självdrag. Antingen använde man träpålar, som lades tätt, tätt efter varandra, som sedan kläddes med halm eller mossa. Vid riklig nederbörd hjälpte varken halmen eller mossan. På Gotland använde man sig av ag, som takmaterial. I hela Skandinavien verkar det som att människorna använde strå och halm till sina tak. Senare började man använda sig av timmer, plåt och tegel. Vilket vi använder än idag, ja, inte timmer då förstås, men både plåt och tegel.

Idag har få plåttak

I dag har de flesta takpannor, betongpannor eller kermaikpannor på sina tak. Det finns de som har papp, eller shingeltak. De flesta husägare har ändå takpannor för utseendets skull. Det är det dyrbaraste taket och det mest praktiska och snyggaste. Vill man lägga själv är det inte alltför svårt. Det gäller bara att man inte är höjdrädd. Bäst är att ha säkerhetslina och skyddshjälm. Är taket mycket stort är annars byggställningar runt huset det allra, allra säkraste. Är du alltför rädd för att lägga om taket själv kan du alltid anlita en takläggare i Stockholm.

Så pressar du priset på badrumsrenoveringen i Järfälla

22 dec 2017

Badrumsrenovering är en stor och dyr renovering vilket betyder att man bör ta in offerter från flera olika företag för att hitta det bästa och billigaste alternativet. Bor du i Järfälla och vill spara pengar på renoveringen? Här kommer några vägar att gå för att pressa priset:

 1. Sök regionalt

Många söker på Google, Eniro eller via andra sökfunktioner för att hitta företag som utför badrumsrenoveringar. Dessa kontaktas för offert och därefter väljs företag. Att ta in flera offerter är bra men det många gör fel är att man söker för lokalt. Vad säger att du måste anlita ett företag från Järfälla bara för att du bor där?

Med tanke på att priset för en renovering är så högt gör det inget att hantverkarna behöver åka ett par mil för att utföra arbetet. Dessutom samarbetar många företag med liknande företag inom samma bransch i olika städer. Anlitas ett företag från en annan del av Stockholm för totalentreprenad kan det ändå mycket väl bli en rörmokare som kommer från Järfälla.

 1. Hantverksskolor

I en radie av 10 mil kring Järfälla finns flera hantverksutbildningar. Till viss del erbjuder dessa skolor sin kompetens till privatpersoner. Detta för att man ska kunna träna på konkreta objekt. I vissa delar av Sverige kan man beställa enklare snickerijobb av lärlingar eller andra som är under utbildning. Det kan i alla fall vara en väg att gå för den som inte behöver ha ett perfekt utfört jobb. Kanske är det en enklare renovering i sommarstugan som ska ske. Var däremot noga med att kontrollera vad som gäller gällande försäkringen.

 1. Fråga vad du kan göra

Kan du tänka dig riva nuvarande väggar och inredning? Kan du köra det till återvinningen? Kanske till och med måla vissa delar av badrummet? För att kunna ge en gratis offert kommer renoveringsföretagen ut och tittar på badrummet och du kan då fråga vad du kan för att pressa priset. Att riva och forsla bort skräp kan spara några tusenlappar. Inte minst eftersom företag får betala när de deponerar avfall medan privatpersoner får göra det gratis.

 1. Hur gör du med inredningen?

Att åka runt och jaga inredning på rea kan vara ett bra sätt att hålla nere priset. Men det finns en hake. En del hantverkare vägrar att installera produkter om de inte kommer från vissa märken. Orsaken är att de ger garanti på sitt arbete och om de installerar produkter som de inte vet har hög kvalité är risken att garantin måste utnyttjas på grund av dåligt material. Fråga därför först företaget vad som kan köpas begagnat och vilka produkter som du bör välja med mer omsorg.

Sök brett, ta in många offerter och våga dra på dig arbetshandskarna själv. Men tänk även på inredning och inköp. Arbetskostnaden är trots allt bara en del av den totala kostnaden för ett nytt badrum. Vill du ha fler förslag på renoverare, läs här.

Markiser passar bättre till hus

19 dec 2017

Det är glädjande att fler svenskar åter har börjat snegla mot markiser snarare än persienner då det handlar om solskydd till sina hus. Markiser är nämligen den absolut bästa och snyggaste lösningen och anledningen till att vi här nämnde just hus- och inte lägenhetsägare är ingen slump. Markiser på en lägenhet är nämligen inte alls lika lätta att välja utan där måste man ofta gå igenom och förankra detta hos styrelsen först. En process som dessutom allt som oftast avslås och därför får man således välja persienner om man bor i en lägenhet – förutsatt då att man inte har en estetisk intresserad styrelse vill säga.

Persienner skyddar mot insyn

Det ska nämligen tilläggas att persienner förvisso är väldigt nödvändiga och främst i Stockholm där de – utöver att skydda mot solen – även ger ett skydd mot nyfikna blickar. Men – att de för den sakens skull inte är speciellt vackra – det kan man bara inte bortse ifrån. Jämför man markiser med persienner så kommer det förstnämnda alltid att vinna; markiser kan nämligen helt förändra karaktären hos en hus och ge detta ett lyxigare intryck – till en rimlig kostnad dessutom. Varför väljer då inte fler personer och husägare att montera ner sina persienner och istället installera markiser?

Persienner – ett nödvändigt ont i Stockholm

Ja, här handlar det ofta om gamla vanor samt en del fördomar kring markiser. Många förknippar nämligen dessa med något som är dyrt, har en begränsad livslängd samt att de ofta går sönder – därför förlitar man sig istället på det betydligt tråkigare förhandsvalet i form av persienner istället. Dessa fördomar ska man dock slå hål på direkt och detta genom att säga att dagens markiser skiljer sig markant jämfört med gårdagens. Visst – förr om åren så kunde man köpa markiser till exempelvis ett hus i Stockholm och därefter se dessa fångas av vinden, bukta av regnet samt rosta ihop av kylan – detta berodde på att de inte var gjorda med vårt klimat i åtanke och det är också där förändringen skett. Dagens markiser håller en betydligt högre kvalitet, går att få i olika storlekar och går dessutom helt att anpassa efter hus huset i fråga ser ut.

Persienner lyfter lägenheter

Låt oss hoppas att denna utveckling även går att applicera till lägenheter i Stockholm och att de därigenom kommer att ersätta persienner som det självklara valet även där. Förvisso skyddar inte markiser mot insyn på samma effektiva sätt som persienner och då detta är en avgörande fråga i Stockholm så kanske detta inte kommer att vara genomförbart och här får vi nog istället sätta vårt hopp till andra lösningar i form av exempelvis solfilm. Vad som helst är egentligen bättre än persienner – nedfällda sådana – sätt ur ett estetiskt perspektiv och det är bara att ta en promenad i centrala delarna av Stockholm för att förstå vad vi menar. Persienner ger – helt enkelt – inget trevligt intryck. Det ger lätt ett isolerande intryck. Vill du hitta persienner som inte för det, kolla in denna site.

Inredningstrender just nu

15 dec 2017

Den senaste trenden som vi ser just nu när det kommer till renoveringar av både badrum och kök är att vi tar in de naturliga materialen i vår inredning. Det är mycket färger som går i sand, mossa och terracotta. Materialen går också i metall, som silver. Något som vi tar in är sten både i köket och badrummet. Att ha stenskivor i köket är hållbart och snyggt. En oslagbar kombination. Stenskivor som arbetsbänk och diskbänk ger en tidlös inramning till köket. Stenskivor är att föredra av måna olika anledningar. Vi tar några av dem här:

1. Hållbarheten

Sten håller i det oändliga, det vet vi ju om. Stenar är det enda som finns kvar och som överlever miljontals år. Varför inte använda det i våra kök? Av den anledningen kan du få så mycket som 5 års garanti på dina stenskivor.

2. Inga repor

Har du stenskivor i din inredning vet du att du i alla fall inte behöver byta ut dem på grund av nednötning eller förslitningar. Det blir inga repor på dem. De ruttnar inte.

3. Estetiken

Att sten är vackert har människan ansett i årtusenden. Framför allt marmor har varit populärt i inredning sedan tiden kring Kristi födelse. Redan romarna tog in marmor i sina badrum. 

Vilken sten man vill använda är efter tycke och smak. Oftast har man tre olika stensorter att välja mellan; granit, marmor eller kompositsten.

Granit

Granit är ett av de mest populära stensorterna. Även granitskivorna har olika färger; allt från ljusgrått till mörkgrått och rosa

Marmor

Detta är den mest klassiska stensorten när det kommer till inredning. Marmor ger en lyxig känsla. Här kan man få den rena, vita marmorstenen, som är marmorns egentliga färg. Allt annat är egentligen missfärgningar av marmorn.

Kompositsten

Kompositsten är egentligen en blandning av olika stensorter. Därför kan du få kompositören i vilken färg du vill, allt från vitt till mörkblått, rött, 

Så väljer du rätt stensort

De olika stensorterna har ganska olika egenskaper.

1. Marmor

Marmor är ett lyxigt val men kan tyvärr repas och ge fläckar, som kan korrodera ytan. Då kan man behöva behandla ytan för att få till det vackra utseendet hos marmorn. Den ska torkas dagligen med en fuktad trasa för lång hållbarhet

2. Granit

Granit är den stensort som har längst hållbarhet. Den tål värme och tar inte åt sig vätska. Ju mörkare granit desto mer vätskebeständig. Alltså, mörkgrå granit stöter mer bort vatten än ljus granit. Lyckas du däremot få någon fläck på en granitskiva kan den var svår att få bort. Även granitskivan mår bäst av att torkas dagligen med en fuktig trasa.

3. Komposit

Kompostistenen har mycket lång hållbarhet, det tål repor, har en hygienisk yta, är underhållsfri och har nästan inga porösa egenskaper alls. Däremot är den inte som granitskivor som klarar av hetta. Vill du läsa mer om olika stenskivor kan du klicka på denna site.

Så genomför du en garagestädning

12 dec 2017

Det finns givetvis inga direkta regler som talar om hur en garagestädning ska genomföras. Däremot finns det flera tips man kan använda sig av för att städningen ska gå så smidigt till som möjligt. Generellt kan man säga att det är projekt som tar tid – och man måste låta det ta tid. När man väl har tiden kan man satsa på att göra allt så organiserat som möjligt.

Planera väl

Om du har ett normalstort garage, behöver du sannolikt en hel helg för att göra garagestädningen ordentligt. Bor du i Stockholm finns en risk att du har extra mycket att plocka. I Stockholm och i andra storstäder har man ofta inte lika god tillgång till förråd och andra förvaringsmöjligheter. Se till att du har tiden, alltså. Försök också att planera garagestädningen hyfsat långt i förväg. På så vis kan du få med familjen också, och eventuellt någon snäll granne eller vän. Skriv ner uppgifterna på förhand och dela ut dem till alla som är med. Något som kan höja motivationen är att du föreslår en garageloppis efteråt, där ni alla göra någonting roligt för pengarna ni får in.

Börja med det värsta

Det är enklast att inleda en garagestädning med att slänga iväg uppenbart skräp som du aldrig använder. Det spelar egentligen roll om det egentligen är fungerande grejer, så länge du inte använder dem. Ifall de bara ligger och skräpar spelar värdet på sakerna egentligen ingen roll i praktiken. Du behöver givetvis inte slänga saker som är välfungerande – utan kan lägga undan dem till en garageloppis. Bor du i Stockholm eller annan större stad har du säkerligen rätt goda chanser till en välbesökt loppis. I väldigt små samhällen finns en risk att det inte kommer särskilt många spekulanter. Ta även bort stora saker, så som skrivbord och soffor till exempel. På så vis får du mer yta att rengöra. Sedan kan du plocka upp alla små saker, så som verktyg och dekorationer, och lägga dem på lämpliga platser.

Sortera

Du kommer ångra dig om du inte börjar sortera redan nu. Skaffa lådor som du märker med till exempel ”julpynt”, ”verktyg”, ”kuriosa” och liknande. Det kommer att underlätta en hel del när du ska packa in grejerna igen sedan. Ett tips är att köpa smarta förvaringslådor, som gärna också får se lite bra ut. Dessa kan skilja sig åt lite i pris, men bor du i till exempel Stockholm eller Göteborg har du goda möjligheter att åka runt till olika butiker och jämföra priser. Annars kan en sökning på nätet räcka för att se skillnaderna i pris. Här hittar du någon som kan göra en  garagestädning i Stockholm.

← Äldre inlägg