Blogg

Sida 2

Valet av mäklare viktigare än någonsin

27 maj 2018

Det finns stora problem för både köpare och säljare av bostäder i Stockholm. Efter några år av vinst-garanti så har nu marknaden kommit ikapp verkligheten på ett helt annat sätt. Det finns ingenting som säger att din bostad kommer att generera samma höga vinst som den skulle ha gjort för några år sedan.

Idag så kan en försäljning av en bostad i Stockholm snarare handla om att minimera förlusten - särskilt om bostaden i fråga är relativt nyköpt och under en tid då priserna peakade. Det är köparens marknad numera och det finns heller ingenting som tyder på att borden ska vändas inom en snar framtid.

Vikten av att anlita rätt mäklare har således aldrig varit större. För några år sedan så kunde du kanske välja en mäklare med en större tanke på plånboken och med en trygghet om att du ändå skulle få din bostad såld - till ett högt pris. Nu fungerar inte det och jobbet som den mäklare du anlitar måste vara perfekt, annars kommer du att bli besviken.

Så hittar du rätt mäklare i Stockholm

Hur ska man då tänka som säljare av en bostad - hur ska man kunna minimera förlusten och kanske till och med gå med lite vinst i dagens Stockholm? Vi tänkte ge några tips kring valet av en mäklare. Enklast blir det om vi radar upp dessa enligt följande:

 • Flera mäklare bör kontaktas: Lås dig inte vid första bästa mäklare. Kontakta så många som möjligt och försök att ta varje besök på ett stort allvar. Lyssna till vad mäklaren säger och hur han tänker då värderingen sker. Rent generellt så kan det vara bättre att välja en som är ärlig och som inte väljer att locka med guld och gröna skogar. Det är svårt att sälja idag och det gör att de mäklare som lovar extremt höga priser ofta far med viss osanning.
 • Håll det lokalt: Att sälja en bostad i Stockholm handlar lika mycket om att sälja ett helt område. Det gör att den lokala förankringen blir viktig. Ska du sälja i Årsta så kommer du att tjäna på om mäklarens kontor ligger i det området. Han/hon kan då ge detaljerade beskrivningar om färdvägar, om bussar, om bra restauranger, om var man kan handla och hur nära det är till vatten, idrottsanläggningar och skola/förskola.
 • Erfarenhet framför ungdomlig entusiasm? Den klassiska frågan. Ska du luta dig mot rutin eller ska du välja en mäklare som är hungrig? I normala fall så skulle svaret kanske vara lite annorlunda, men just i den bostadssituation som finns i dagens Stockholm så skulle vi rekommendera erfarenhet. Inte sett till ålder i första hand, mer sett till vilken byrå du anlitar. En större, välrenommerad fastighetsbyrå är att föredra då det blåser. En mindre sådan kan nämligen enbart vara van vid goda tider och sätta priser samt ge löften utifrån dessa. En mäklare som varit med ett tag vet hur man ska agera även då det blåser lite hårdare och - trots den kalla vinden - ändå göra sina kunder nöjda. En större mäklarbyrå har också en trygghet i det stora kontaktnätet och de överlägsna kanalerna för marknadsföring.
 • Priset: Det finns viss prutmån hos mäklare. Ju fler du kontaktar, desto fler prisbilder har du att lägga fram på bordet i syfte att förhandla. Kom dock ihåg att du kan dra av en viss del av kostnaden för din mäklare på deklarationen. Viktigast är att din bostad blir såld och att du i slutändan blir nöjd. Välj inte mäklare med en alltför röd prislapp på sina tjänster.

https://www.edwardpartners.se/ är en mäklare i Stockholm som vi kan rekommendera.

Anlita en gårdskarl som man hade förr i världen

22 maj 2018

Är du medlem av någon bostadsrättsförening (BRF)? Då är det BRF:en som äger huset ni bor i. Alla beslut fattas då i styrelsen, som representerar bostadsrättsföreningens medlemmar. Det är i så fall styrelsen som har hand om allt som rör administrationen av medlemmarna, såsom avgifter, utgifter och eventuella inkomster. Är det en stor BRF, med många fastigheter och uthyrningar, sophämtningar, renoveringar och underhåll av fastigheterna kan det administrativa arbetet bli mer än en heltidstjänst. I sådana fall blir det för mycket för medlemmarna som antagligen har andra arbeten att sköta. Det är i sådana fall som man som BRF mycket väl kan anlita ett företag som tar på sig uppdraget att sköta fastighetsförvaltningen, underhåll, renovering och allt ekonomiskt arbete med BRF:en.

En BRF behöver inte ta hand om skötseln och servicen själv

På så sätt kan medlemmarna fortsätta med sitt eget arbete och överlämna skötseln av det praktiskt arbetet med städning, underhåll och service av fastigheterna. Dessutom kan det finnas behov av städning och underhåll av gårdarna, parkeringarna och de lokaler som BRF:en eventuellt hyr ut till företag. De har helt andra krav på fastigheten än vad de boende har. 

Anlitar man ett företag som tar på sig uppdraget att sköta om underhållet och servicen av fastigheten kan man förvänta sig att de har jour till exempel om någon skulle låsa sig ute, få ett fönster som går sönder eller om något annat händer.

Förr i världen hade man gårdskarlar

För 50, 60 år sedan hade man en ”gårdskarl” som bodde i fastigheten – kanske med sin familj, och som fick extra betalt för att ta hand om gården, fastigheten eller området. Då kunde man kalla på honom (det var utan undantag en han) som kom och fixade droppande kranar eller trilskande element. Han kunder komma och byta ut trasiga fönster, han skottade undan snön så att man kunde komma fram med sin bil om vintrarna. Numera har vi inga ”gårdskarlar”. Hans sysslor har övertagits av företag som tar på sig uppdraget att ta hand om de sysslor som gårdskarlen hade.

Numera har vi företag och kvinnor som tar hand om det praktiska i hus. Många fastighetsägare till exempel anlitar ett städföretag som kommer och tar hand om städningen av trapphus, och ett annat företag som tar hand om blommorna och innergårdarna, ett tredje som tar hand om allt som har med den ekonomiska administrationen att göra, som att sända ut fakturor, bokföra, ordna med styrelsemöten och ha kontakt med hyresgästerna. Läs mer om fastighetsförvaltare på: http://www.fastighetsförvaltare.net.

Så fungerar BRF och ta gemensamt ansvar

10 maj 2018

Har du nyss flyttat in i en bostadsrättslägenhet? Då är det bara att gratulera till en ny bostad. Har du inte erfarenhet av att vara en del av en bostadsrätt, eller vad det innebär att vara gemensamt ansvarig för fastigheten genom bostadsrättsföreningen kan det vara bra att veta vad som faller på styrelsen och vilket ansvar du sjäöv har. Att vara del av en ekonomisk förening som en bostadsrättsförening är, innebär att alla har ett ansvar för fastigheten, eller alla de fastigheterna som föreningen äger. Man måste ha en styrelse, där alla beslut om fastigheterna tas. Det finns krav på att föreningen har stadgar, som bestämmer hur beslut ska fattas, regler som man som styrelse är tvungen att följa och vilket ansvar styrelsen har, och vilket ansvar de enskilda bostadsrättsinnehavarna har.

Detta har styrelsen bland annat ansvar för

1. Anställda

Har man anställd personal som tar hand om underhåll och skötsel av fastigheten, innergården och annat, har styrelsen ansvar som arbetsgivare, att betala ut marknadsmässiga löner, dra skatt och betala in sociala avgifter för anställda.

2. Underhållet av fastighetens gemensamma utrymmen

Som styrelse har man ett stort ansvar för underhållet av de gemensamma utrymmena såsom tvättstuga och trapphus samt för hissar. Det gäller att underhålla dem, eftersom en daglig användning sliter ner dem.

3. Ekonomin

Styrelsen har ansvar för ekonomin. Bostadsrättsinnehavarna har skyldighet att betala för alla avgifter som krävs, men av en styrelse avkrävs att de sköter den för alla bostadsrättsinnehavares räkning. Det är det som är styrelsens främsta arbete och alla bostadsrättsinnehavare röstar fram de personer som de har förtroende för och som de kan kräva ansvar som de ska infria varje år. Det görs vid årsmöte som föreningen ska hålla varje räkenskapsår.

4. Miljö- och hållbarhet

Styrelsen har via den personal som de anställer ansvar för den dagliga skötseln av gemensamma utrymmen; allt det som inte är bostäder i fastigheterna. Det kan vara tvättstugor, trapphus, tak och fasader, innergårdar och parkeringar. Då innebär det att gemensamt besluta om renoveringar och underhåll, såsom trapphusmålning, underhåll av fasad och tak.

Det handlar också om att ge bostadsrättsinnehavarna möjlighet att slänga sopor på ett säkert sätt och att miljön hålls på en nivå som stadgas i miljöföreskrifter.

5. Allmänna trivseln

Styrelsen har ansvar för att alla bostadsrättsinnehavare och deras gäster trivs och mår bra i sina bostäder och i de gemensamma utrymmena.

6. Utföra kontroller av hissar, ventilation och avfall

Styrelsen har ansvar för att fastigheten kontrolleras, så att hissar fungera som de ska och inte utgör någon allmän fara för dem som använder den. Att ventilationerna fungerar, så att inte syret tar slut i bostäderna och inte heller att matos förstör bostädernas inomhusmiljö och att de som bor i bostäderna kan slänga sitt avfall på ett säkert sätt.

Ska din BRF bygga nytt?

5 maj 2018

Har du köpt en lägenhet i en bostadsrättsförening (BRF)? Om det är första gången som du har köpt dig en lägenhet, då är det en del som kan vara nytt för den som endast har hyrt sin lägenhet innan. Skillnaden är den att som medlem i en BRF, har man alltså en andel i en ekonomisk förening. Tillsammans med de andra fattar man beslut om allt som rör den gemensamma fastigheten. Som vilken annan ekonomisk förening får man driva sin förening så att den går med vinst. 

Vinsten kan man sedan använda på olika sätt. Bygga nytt, hyra ut, renovera eller bara spara pengarna. Vill man utöka sitt fastighetsbestånd, kan man göra som vilket annat byggföretag som helst; förvärva tomt, eller så kanske man redan äger tomt, ansöker om bygglov och drar igång ett nybygge. Då bör man utse någon som ansvarar för själva bygget, som har den erfarenhet och kunskap som krävs av någon som ska bygga. Det finns regler och föreskrifter som ska som ska följas. 

Man kan anlita ett företag för totalentreprenad

Oftast brukar en sådan förening ge ett byggföretag i uppdrag att genomföra ett sådant bygge och överlämna allt till en sådan. Och då är det det företaget som tar ansvar både för genomförandet av bygget och att alla regler och föreskrifter följs. Förutom byggherren är det någon som är kontrollansvarig som tar det ansvaret att alla byggregler och föreskrifter följs.

Det finns undantag, om det finns BRF:er som har erfarenheten av att bygga, renovera och ansvara för att bygget genomförs. Man kan komma undan med stora besparingar om man kan ta det ansvaret själv, som byggherre och endast kontrakterar hantverkare som utför det som ska byggas.

Många byggregler ska följas

Är det så att man vill själv agera byggherre, då bör man ju veta att det finns en hel del byggregler och föreskrifter som ska följas. Det finns mått som är vitkiga att följa för att ett kök inte ska bli totalt omöjligt att arbeta i. Det finns regler för hur våtutrymmen ska byggas och i vilka material de ska byggas med, för att godkännas. Annars kan man bli anklagad för fuskbygge. Det finns regler som är till för att skydda dem som bor eller vistas i fastigheten, så att den inte ramlar ihop, brinner lätt, för att människor inte ska skadas som bor och vistas där. Av den anledningen har man ansvar för att utse någon som har som uppgift att kontrollera att byggregler och föreskrifter följs. Den personen måste ha rätta kunskapen och kompetensen för att kunna genomföra arbetet. Läs mer här om du har behov av en kontrollansvarig i Stockholm.

Detta bör du tänka på om taksäkerhet på hus

2 maj 2018

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar, både för fastigheten, och för alla människor som vistas i det. Det oberoende om det handlar om hyresgäster eller om personer som vistas där tillfälligt. Det handlar om att fastigheten ska vara så säker som möjligt för alla; barn, djur, gamla och handikappade. Allt mer ansvar har lagts på fastighetsägare.

Till exempel dömdes en fastighetägare för oaktsamhet när en tonåring fick en dödlig istapp i huvudet för några år sedan. Fastighetsägaren som inte hade tagit bort alla isiga snömassor dömdes som skyldig till den unga person som tyvärr dog av istappen. Av den anledningen måste alla fastighetsägare upp på taket för att se till att det inte finns några dödliga istappar som kan rasa ner.

Ansvar för taksäkerhet på huset

Som fastighetsägare är man skyldig att säkerställa att taket är en säker arbetsplats för alla som arbetar med tak på olika sätt; det kan vara allt från de som renoverar tak, målar om det eller som skottar bort snö från det. För att ett tak ska vara säkert måste det finnas:

1. Möjlighet att fästa en säkerhetssele på taket

För den som ska upp på höjder högre än 2 meter måste man bära säkerhetssele och hjälm. Därför måste det finnas olika fasta och säkra punkter på ett tak där man ska kunna fästa en säkerhetssele så att man inte trillar ner.

2. Ankarpunkt

En Ankarpunkt eller säkerhetskrok eller livlinefäste är viktigt. Detta för att takarbetaren ska kunna fästa sin säkerhetslina någonstans på taket.

3. Nockräcke

Detta är på samma sätt som Ankarpunkten. Eftersom en takarbetare rör sig på olika ställen på taket måste säkerhetslinan kunna fästas på olika ställen på taket. Då ska en takarbetare kunna fästa säkerhetsselen någonstans längs taknocken.

4. Glidskydd

Detta är en säkerhetsprodukt som kan fästas någonstans i nederdels n av taket, i höjd med hängrännan, så att du är säker på att stegen står stadigt.

5. Skyddsräcke

Detta är till för att den som arbetar uppe på taket inte ska trampa igenom taket. Och skulle du mista fotfästet ska du inte tappa balansen. Du kan behöva detta räcke när du ska lyfta eller öppna fönster i taket.

6. Bärläktssteg

En bärläktssteg ska ge dig fotfäste när du ska upp på skorstenen. 

7. Takstege

Om taket har en stark lutning ska du kunna använda en stege på taket som ger dina fötter något att kliva på.

8. Gångbrygga

En gångbrygga är till för att du ska kunna gå i sidled längs taket.

9. Säkerhetssteg

Detta steg är viktigt för alla som ska kliva upp eller ned för skorstenen och behöver extra balans.

10. Snörasskydd

Detta skydd är till för att den som befinner sig under taket inte ska få på sig snömassor eller livsfarliga istappar. 

När du som fastighetsägare ska anlita takläggare, vad tänker du på då? Att det är så billigt som möjligt? Billigast är helt enkelt inte alltid bäst. Det gäller i stället att anlita de hantverkare som är bäst när det kommer till tak och säkerhet. Som fastighetsägare vill du inte bli associerad med ansvarslöshet och utnyttja arbetare som inte tänker på säkerhet, eller som inte känner till vad de bör tänka på när det kommer till den egna säkerheten. Med flertalet underentreprenörer har säkerheten ofta blivit allt annat än prioriterat, vilket har gjort att ingen tar på sig ansvaret för arbetarna. Då är det bättre att anlita ett företag som själv kan tänka på sin säkerhet och installera alla de produkter som bejövs för att takläggare ska kunna arbeta säkert på tak.

Att måla en tegelfasad – Snyggt eller inte?

18 apr 2018

Har du ett tegelhus och planerar en fasadmålning? Det här är inte helt vanligt, men det kan bli riktigt snyggt om det görs på rätt sätt och med rätt förutsättningar. Innan du planerar att göra det är det bra att känna till de för- och nackdelar som finns. 

Fördelar

Det finns flera exempel på tegelhus som på ett snyggt sätt har fräschats upp med målarfärg. Det här är inte ovanligt i större städer som Stockholm eller Göteborg, där det finns många mindre tegelhus och bostadsägare som är villiga att experimentera lite med dem. Fördelarna kan sammanfattas såhär: 

 • Modernt

Rätt färg ger ditt tegelhus en modern och ”uppdaterad” stil som passar överallt – oavsett om ditt hus ligger centralt i Stockholm, eller ute på landsbygden.

 • Ekonomiskt

Om valet står mellan att byta fasad eller göra en fasadmålning, är det senare alternativet betydligt billigare. En fasadmålning och ett fasadbyte har inte samma syften givetvis, men om det räcker med att måla – istället för att byta – kommer du i sammanhanget billigt undan.

 • Snabbt och enkelt

En fasadmålning är väl i och för sig aldrig enkelt – men en fasadmålning av ditt tegel kräver normalt inte alltför mycket tid, energi och planering i anspråk.

 •  Lätt att rengöra

Om det görs på rätt sätt, och med rätt färg, är målat tegel enklare att hålla rent, eftersom oskyddat tegel är poröst och därmed suger åt sig smuts i högre grad. 

Nackdelar

 • Underhåll

Färgen på teglet kommer så småningom att bli svag eller till och med flagna. Röd färg får sig en rosaaktig ton efter ett tag, till exempel. Intervallet när en ommålning behöver göras beror på var man bor. Vädret i Stockholm är till exempel lite mildare än det på Västkusten, där slagregn och mycket blåst förekommer.

 • Färg ger teglet sämre förutsättningar

På vissa sätt är färgen bra, till exempel när det kommer till rengöring, men de har också sina svaga sidor. Till exempel kan det verka nedsättande för teglets naturliga förmåga att andas och slå ifrån sig fukt.

 • Man måste vara säker

Att avlägsna färgen från teglet är minst sagt mödosamt. Du bör således vara säker på att det är en målad tegelfasad du vill ha.

Anlita någon eller göra det själv?

Att måla en tegelfasad själv är relativt enkelt. Att gå med en färgspruta ett par varv runt huset är ofta ganska snabbt gjort. Det som brukar kräva mer tid är lagning och maskering. Samtidigt kan det vara värt pengarna att anlita en firma (ROT-avdraget gör det ganska billigt), om man känner sig lite osäker på hur det ska göras. I större städer som till exempel Stockholm och Göteborg har du många alternativ att välja mellan, men det bör inte vara några problem att hitta en bra firma även i mindre städer. Läs mer om fasadmålning i Stockholm på: http://www.fasadmålningstockholm.com.

Så gör du om du funderar på att köpa hus

10 apr 2018

Ska du köpa ett nytt, modernt hus? Ansvaret för köpet faller väldigt mycket på köparen. Därför är det mycket viktigt att som köpare besiktiga huset som man funderar på att köpa. Upptäcker en certifierad besiktningsman fukt i objektet som du funderar på att köpa, kan du antingen sänka priset ordentligt, eller återkalla ditt anbud. Antingen kan då säljaren gå med på ett lägre pris, eftersom den som ska köpa huset, måste lägga resurser på att sanera huset och renovera det. En säljare kan även gå vidare med någon annan hugad spekulant och försöka sälja det vidare till nästa. Det är inte upp till säljaren att påtala alla brister. Däremot om köparen sedan vill ångra köpet och påpekar att säljaren kände till problemet med huset innan han eller hon sålde det, har köparen rätt i sak och kan kräva tillbaka pengar och häva köpet. Men det är i så fall köparen som har bevisbördan, att säljaren kände till felet innan försäljning.

Fuktskador är inte att leka med

Fuktskador är någonting som verkligen kan göra bostadsägarna sjuka. Långvarig inandning av mögelsporer kan i värsta fall ge cancer, andningsproblem och astma. Både barn och vuxna och husdjur kan drabbas negativt. Därför bör man, om man äger ett hus som man misstänker har drabbats av fukt eller mögel, låta huset genomgå en besiktning så att man får reda på om man behöver sanera hela huset från mögel, eller inte.

Skulle det visa sig att huset har drabbats av mögel, måste man ta kontakt med ett företag som arbetar med fukt och mögel och som vet hur de ska få huset fritt från det. De installerar då avfuktare i huset för att få bort fukten och river bort de delar som har angripits av mögel. Sedan ersätter de delarna med nytt, friskt material och återställer huset på så sätt. Läs mer om hur du kan hyra en avfuktare på: http://www.hyraavfuktare.nu.

Så bör du göra för att flörebygga mot mögel

Som husägare bör man sedan göra allt man kan för att förebygga fukt:

 • Man kan se över alla de ställen som man har till exempel maskiner som har med vatten att göra. Man bör skydda underlaget så att inte vatten kommer åt golv som kan ta skada.
 • Du kan lägga en vattentät ytbeläggning antingen under diskbänk, kyl frys och under diskmaskin. Har du möjlighet kan du till och med installera en golvbrunn under diskbänken.
 • Har du rörledningar som är äldre än 30 år gamla bör du installera en vattenfelsbrytare, som reagerar på små läckage som är svåra, för att inte säga omöjliga att upptäcka på egen hand.
 • I badrummet kan det lätt uppstå fuktskador i golvbrunnen, därför måste alla sådana installeras av hantverkare som har kunskap om hantering av våtutrymmen.
 • Alla branschregler kring våtutrymmen måste följas när man bygger eller renoverar hus eller lägenheter.

Vilka material vill du ha i badrumsrenoveringen?

20 mar 2018

Ska du renovera badrummet? Det är ett stort jobb som man har framför sig om man väljer att renovera badrum. Många gånger kan det vara svårt att bo kvar när man renoverar det, om det inte är så att man har fler vadrum som man kan använda. Annars är man tvungen att bo någon annanstans. Många bor hos vänner, släkt eller tar in på hotell. Är det duktiga hantverkare bör det inte ta så lång tid, om de arbetar ostört och enbart med ert badrum heltid, säg under en vecka.

Hur mycket får renoveringen kosta? När det kommer till arbetskostnaderna är det inte mycket man kan göra där. De flesta tar ungefär liknande priser. Det som kan skilja åt är priser mellan stad och landsbygd. Det du kan påverka prismässigt är däremot badrumsinredning; material på väggarna och golvet. Så vilka material ska du använda? Våtrumsmatta, våtrumsmålning eller klinker i badrum? Vad ska man välja?

Våtrumsmattan är på väg tillbaka

Under 1970-talet renoverade vi badrum med våtrumsmatta efter våtrumsmatta. De är på väg tillbaka i våra badrum. Det nya med dem är att de är bättre och högre kvalitet. Vi har även våtrumsfärg som håller mot väta bättre än förut. Fördelen med en målad vägg är att den inte har några fogar. Fogar innebär alltid en risk för fukten att tränga genom och nå väggen. Däremot kan man inte enbart måla med våtrumsfärg närmast badkar och dusch. Där måste du ha antingen en våtrumsmatta, eller en kaklad vägg och klinker på golv. En våtrumsmatta kan man inte installera själv. Den kräver nämligen svetsning och specialteknik. Det måste en auktoriserad hantverkare göra. Våtrumsmatta är ett billigare alternativ, och är en tapet som klarar av väta.

Om inte våtrumsmatta så kakel och klinker

Väljer du istället för en våtrumsmatta bör du välja klinker och kakel. Man brukar säga att storleken på plattorna inte bör vara större än 20x20 centimeter Kakel bär du välja närmast vätan i dusch och badkar. Den kan du kombinera med våtrumsmatta, om du int vill kakla hela väggen.

Så mycket kostar det att renovera badrummet

Badrumsinredningen kan gå på mellan 5.000 och 15.000 kronor, beroende på vilken nivå på standarden du sätter. Med badrumsinredning brukar man räkna in badrumsskåp, handfat, vattenblandare och duschkabin. En toalettstol kan gå på cirka 5.000 till 8.000 kronor, kakel och klinker kan gå på mellan 1.500 och 5.000 kronor per kvadratmeter beroende på vilket slags kakel du väljer. Väljer du de billigaste materialen och har ett 25 kvadrater stort badrum kan du få en badrumsrenovering på 47.500, och om du väljer det dyraste alternativet på materialen 148.000 kronor.

Anlitar du i stället en badrumsrenoverare?

Vill du även räkna in arbetskostnaderna, kan du räkna med mellan 2.000 och 5.000 kronor per kvadratmeter. Det innebär att med arbetskostnaderna inkluderat, kan den billigaste badrumsrenoveringen inkluderat med ROT-avdraget, gå på 82.500 kronor och den dyraste på 123.000. Som du ser, är det materialet som är avgörande för hur mycket du kommer att spendera på din badrumsrenovering.

Stamspola väl fungerande rör

15 mar 2018

Många får problem med sina avlopp även i moderna hus. Det samlas mycket fett och kemikalier till exempel i kökshon, som gör det svårt att få vattnet att rinna ut i handfat, badkar och kökshon. Det är inte nödvändigt att genast byta ut stammar eller avloppsrör för att komma till rätta med stopp som man kan få i sina rör. Att byta stammar är mycket resurskrävande och ett stort arbete. Det kostar mycket och är bökigt. Det tar lång tid innan man har bytt ut alla rören. Byta ut rör, bör man göra först när man ser att de är för gamla för att hålla och riskerar att ge huset fuktskador. Då finns det andra lösningar på problemet.

Göra en relining

Dels kan man med ett något så när underhåll av avloppen själv komma till rätta med problemen. Dels kan man istället för att byta ut rören, göra en relining. Har man gamla rör som riskerar att rosta sönder, men inte vill byta ut rören, lägger man nya plaströr innanför de gamla stammarna. Det är inte lika resurskrävande, och inte heller tillkommer det en lika stor arbetsinsats som att helt och hållet byta ut rören. Då lägger man plaströr innanför de gamla rören. Man slipper bryta upp golv för arbetet. Man får bättre smak på vattnet och det är en billigare åtgärd.

Ett ännu billigare alternativ som endast tar en bråkdel av kostnaderna för både byte av stammar och relining, är att göra en stamspolning. Genom att göra det får man en spolning och genomsköljning av stammarna. Fett och annat som stoppar i rör sköljs på det sättet bort.

Stamspola väl fungerande rör

Gör man en stamspolning kommer ett företag som är specialiserat sig på stamspolning ut till er och använder hett vatten i rören. Det är effektivt om man har många rör som går till ett och samma avlopp. Med en stamspolning kommer man åt hela avloppet. Det är sällan som ett stopp endast har med ett enstaka rör att göra. Många avloppsrör som är länkade med varandra kan ge upphov till stoppet. Det som orsakar problem med avrinning i det ena röret behöver inte bara orsakas av ett enda rör, ofta ligger problemet i en annan del av rörsystemet.

Gör man då en stamspolning kommer man åt samtliga rör som kan omfattas av problem med stopp. När du gör en stamspolning får du dessutom en kontroll av rören så att man kan komma till rätta med stoppen i tid, innan problemet har blivit för stort. Att spola stammarna är det mest miljövänliga alternativet. Att använda propplösare med kemikalier eller bakpulver eller något liknande är absolut inte att rekommendera.

Hitta rätt företag för stamspolning

Känner du inte till något företag som gör stamspolning kan du enkelt gå ut på nätet och googla stamspolning Stockholm, om det är så att det är där du bor. Annars skriver du stamspolning och orten där du bor. Då föreslår sökmotorn ett antal företag som arbetar med stamspolning och som arbetar i närheten av dig. Innan man gör en stamspolning, måste man först kontrollera att rören ser ut som de ska. Då går företaget in med en liten minikamera och kontrollerar status på stammarna och säkerställer så att inte rören är för gamla, eller har något annat problem. Då får du både kontrollen och åtgärdar problemet med stoppet samtidigt.

Gör huset brandsäkert!

27 feb 2018

Visste du att man numera kan göra så mycket mer för att hindra eventuella bränder att sprida sig. En olycka händer så lätt. Särskilt i jultider, när man vill tända julljus. Vi tänder adventsstakar och fina kandelabrar, lyktor och annat som sprider en härlig doft och värme och ljus. Vi behöver det, särskilt när det är så mörkt som det är kring december. Då är det viktigt att se till att förekomma bränder så att de inte sprider sig och tillfogar stor skada.

Elden sprider sig via taket

Eld sprider sig uppåt. Det innebär att den lätt antänder tak. Bor man då i ett flerfamiljshus, som man ofta gör i storstäderna, då riskerar man inte bara den egna lägenheten, utan även grannens, som bor ovanpå. Har elden spridit sig uppåt taket, då är risken stor att den sprider sig via vinden till nästa trappuppgång och nästa. De flesta bränder som orsakar stor skada är bränder som har spridit tig längs taket. Och de är mycket svåra att släcka. Då är det bra att veta att det numera finns material som kan täta bostäderna med brandsäkra material. Brandmaterialet hindrar elden från att sprida sig till nästa rum och nästa lägenhet.

Måla brandsäkert

Man kan även måla både väggar och tak med brandsäker målning, som hindrar branden från att utveckla rök och som höjer temperaturen, vilket bidrar till att branden växer. Det är som bekant bättre att förhindra och förekomma bränder än att släcka den när den väl har uppstått. Tyvärr är det ofta vattnet och släckningsskummet som gör större skada än själva elden. Det tar mycket lång tid att få bort vatten som brandmännen har använt för att släcka en brand. Vatten sipprar lätt och svämmar över till nästa lägenhet.

Gör brandsäkra fogningar

Man kan täta lägenheter och hus med brandsäker tätning och fogning, om man bor till exempel i Stockholm. Då tätar man tak, väggar, eluttag som hindrar branden från att sprida sig. Samtidigt bidrar tätningen till att stänga ute oljud utifrån. Och den stänger in värmen, så man slipper ”elda för kråkorna”. En riktig tätning och fogning i Stockholm hindrar värmen från att sippra ut. Då slipper man slösa energi och kan minska kostnaderna för uppvärmningen.

 

Har man lite otäta hus, kommer det lätt in en massa oljud utifrån. Med rätt tätning kan man ljudisolera dem och slipper buller från trafiken, barn som skriker (och leker) och annat oväsen.

Misstänker du att ditt hus är fuktigt?

17 feb 2018

Även om man bor i ett modernt hus, kan de drabbas av fuktskador. Man kan ju tycka att allt det vi vet om hur man bäst bygger hus, borde kunna bygga hus helt utan brister, finns det ändå risk för fuskbygge, som gör husen sjuka. Har hantverkarna som byggt huset fuskat med installationer av rör, material och sitt kunnande, kan även nya hus drabbas, även om det.i regel brukar ta några år innan de upptäcks. Om du misstänker att du har fukt i ditt hus, hur kan man göra då?

Luktar det illa?

Lukten kan vara det första som kan visa på fuktproblem. Har du upprepade gånger känt en omisskännlig fukt i huset utan att det borde finnas där, då bör du undersöka så inte huset har drabbats av fukt. Men innan du tar in en besiktningsman kan du undersöka själv. Fuktproblem blir ofta synliga. Man kan se fläckar, som inte går bort hur mycket du än skrubbar. Du kanske får kondens ofta på dina fönster? Då kan de vara otäta och släppa in fukt, som sedan leder till att du måste byta ut dem. På golv kan de bilda bubblor i platsmattan. Du kan även upptäcka bubblor i tapeten på väggen och svart fläckar. De luktar väldigt illa.

Ta in en VVS-firma

Har du några av dessa problem bör du ta in en VVS-firma som ser över ditt hus, eller lägenhet. Du kan be om en besiktning. Då kommer det en expert på fukt som kontrollerar ditt hem. Upptäcker den personen inte var fukten kommer ifrån, kan man till och med ta in en hund som kan spåra fukten. Det är nämligen väldigt viktigt att veta källan till fukten för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt.

Du kan bli sjuk av mögel

Fukt kan skapa mögel och det gör oss riktigt sjuka. Man kan utveckla astma och allergier, eksem och huvudvärk och trötthet. Man kan få problem med sina luftvägar eller så är man ständigt förkyld. Allt sammantaget kan göra att vi är ordentligt sjuka. Dock ska man vara medveten om att all fukt inte ger ifrån sig dålig lukt. Det finns även fukt som inte luktar illa, därför är det viktigt att se över om man alltid har fläckar i badrummet, garaget eller i källaren.

Ett hus som har drabbats av fukt måste saneras och renoveras för att få bort fukten. Då hjälper det inte hur händig man själv är. Man måste få in en expert på VVS som vet hur man får bort allt sådant och som kan installera rätt rör, ventilation och sanitet. Läs mer om VVS på: vvslund.biz.

Golvslipning har många fördelar

12 feb 2018

Många ger upp sina golv lite för lättvindigt. Ett golv som har repor, som har sprickor och som ser lite allmänt kantstött ut är inte synonymt med ett uttjänt sådant. I de flesta fall – förutsatt att det handlar om ett trägolv – så kan man genomföra en golvslipning och få ett ”nytt” golv igen. I många fall så är faktiskt en golvslipning att föredra framför ett nytt golv och vi tänkte lite snabbt visa på några av de alla fördelar som finns. 

Slitna golv i Göteborg

Vi kan säga att du bor i en lägenhet i Göteborg där golvet i hallen och i vardagsrummet har börjat se väl slitna ut och inte längre ger det sobra, stilrena intryck du vill ha. Här är anledningar till varför en golvslipning, utförd av ett professionellt företag i Göteborg, är att föredra: 

• Det är billigare.

En golvslipning kostar en bråkdel av vad nya golv gör. Även med en professionell firma så kan man komma billigt undan. Dels så kan du ta in flera offerter och ställa dessa mot varandra och dels så kan du – oavsett vilket företag du väljer för golvslipning i Göteborg – dra av 30% av den totala arbetskostnaden; detta enligt Rot-avdraget. 

• Det blir snyggare:

Ett äldre golv har blivit vackrare för varje år. I och med att trä är ett levande material så växer det, det bildas ådringar och det gör att inget trägolv är det andra likt. Du har ett unikt, patinerat golv som blir ännu vackrare genom en golvslipning och en efterföljande ytbehandling. Ett nytt golv är förvisso vackert, men det tar tid innan det, så att säga, satt sig riktigt. 

• Mindre jobb:

Att lägga ett nytt golv kräver noggrannhet och dessutom så krävs det i många fall att det befintliga golvet rivs ut. Ett dubbeljobb som tar tid. En golvslipning går snabbare och kräver lite mindre förberedelse från din sida. Rummet måste naturligtvis vara tömt – men gällande damm så har utvecklingen gått framåt rejält. Många företag kan erbjuda – tack vare utvecklade maskiner – en nästintill dammfri golvsslipning.

Kan ett byte av golv vara att föredra? 

Vi nämnde ovan att det handlade om två stycken områden i din lägenhet i Göteborg vars golv var i sämre skick. I vardagsrummet skulle vi definitivt rekommendera en golvslipning. I hallen skulle vi komma med ett mer vagt svar. 

Hallen är ett område där slitaget blir väldigt hårt – du kliver in med skor, dina barn kastar kläder, någon gäst har höga klackar och det kommer hela tiden in väta utifrån – och där kanske trä inte är den bästa lösningen. Om man har ett trägolv i hallen så bör det vara av ett hårdare träslag – ek fungerar nästan alltid; furu ska undvikas – och man bör välja en ytbehandling som ger extra skydd. I det senare fallet så är nästan alltid lack eller hårdvax att föredra. 

Slipa golvet i hallen

Men, du får vara beredd på att ett trägolv i hallen kräver mer omsorg och att det således måste slipas betydligt oftare än vad ett trägolv i exempelvis vardagsrummet behöver göras. Vi skulle här faktiskt – om golvet är bortom slipning (det krävs tillräckligt mycket skikt för att kunna slipa) kunna rekommendera ett annat, lättskött golv. Klinkers är lätt att städa och tål ganska hårda tag. Ett bra val om man inte vill ha ett trägolv i sin hall. 

Ska ni köpa en ny varmvattenberedare?

10 feb 2018

Det finns många anledningar till varför en ny varmvattenberedare kan vara en sund investering. Det vanligaste skälet är att det äldre inte håller den kapacitet man som familj har behov av. Om ni som en större familj flyttar till ett hus där det tidigare bott två stycken äldre personer så kommer ni ganska snart att upptäcka att tillgången på varmvatten inte täcker era behov. 

Säg att en familj med två vuxna och ett barn dagligen gör av med ungefär 400 liter vatten och att ni är två vuxna och tre stycken barn i er familj. Här skulle era behov ligga någonstans mellan 650- 999 liter per dygn. Det är naturligtvis väldigt irriterande sett till vad vi använder varmvatten till; vi duschar, vi badar, vi diskar, vi tvättar händerna och vi tvättar - tar varmvattnet slut så skapar det stor frustration. En annan anledning till varför man skaffar en ny varmvattenberedare är attd en äldre, helt enkelt, är trasig eller att den är för gammal och kostnadsineffektiv. Det senare kan förklaras genom att den drivs genom exempelvis en värmepanna. Konkret så kand et innebära att om du ska ha varmvatten under sommaren (något som man vill ha) så måste hela huset värmas upp; något som leder till onödiga kostnader. 

Tänk på detta innan ni gör er investering

Hur ska man då tänka gällande en ny varmvattenberedare - finns det några viktiga saker som man bör ha i åtanke och finns det några fällor? Vi tänkte rada upp några tankar som förhoppningsvis leder er på rätt köl. 

 • Anpassa efter era behov

En varmvattenberedare ska klara av att täcka de behov ni som familj har. Det är den största - och viktigaste - frågan. Här bör ni alltså se över hur mycket vattens om ni dagligen gör av med och hitta en varmvattenberedare av den storleken.

 • Anpassa efter huset

Var ska er varmvattenberedare placeras för att nå sin bästa effekt - och finns det plats just där? Viktigt är att ni tar hjälp med denna fråga. Vi ska direkt säga att det finns varmvattenberedare som är mer kompakta och tar mindre plats; en sådan kan i många fall vara en bättre lösning än vad en större, stående, modell är. Återförsäljare och installatörer av varmvattenberedare brukar kunna bistå vid denna fråga.

 • Märke

Priserna varierar ganska kraftig mellan olika varmvattenberedare och tll största del så beror skillnaden på effekten, storleken och olika tillval. Även märket spelar dock stor roll. De välkända tillverkarna är ofta lite dyrare - men å andra sidan så brukar de hålla längre, ge längre garanti och ibland även ha serviceavtal inskrivna. Vi skulle säga att det är en säkrare investering.

 • Installationen

Bör skötas av en certifierad installatör. Du kan använda Rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostnaden för installationen av din varmvattenberedare. Det blir således inte alltför dyrt att få full effekt av den varmvattenberedare du köpt. 

Varför ska man dränera hus?

6 feb 2018

Vi antar att du bor i ett riktigt fint och modernt hus. Även om det är så, är det viktigt att med jämna mellanrum se över sitt hus. Att äga hus innebär för de flesta att vara beredd att dra på sig blåstället och renovera det. Har du nyligen fixat hemma, slutar det inte där. Även om du har renoverat inomhus och inrett efter senaste trenden, bör du även se om huset utomhus. Har du planerat för sommarens sköna säsong? Huset behöver ”luftas” med jämna mellanrum. Har du inte till exempel dränerat på ett tag är det viktigt att planera för det denna sommar, eller vår, så snart marken inte är så frusen längre.

Varför dränering?

Att hålla fukten borta från huset är mycket viktigt för att huset ska ”må bra”. Det är mycket som kan ge huset fuktskador. Har det varit något år rikligt med snö, som i år, är det viktigt att se till att nederbörden tar vägen någonstans, bort från huset. Särskilt om man har en källare är det viktigt att åtgärda de problem som riklig nederbörd kan ge. I synnerhet om det är mer än tio år sedan som den senaste dräneringen gjordes kring huset. Vill man göra det själv, kan man med fördel hyra en en maskin med en bra grävskopa. Det kräver att man vet hur man gör, så att man inte förstör mer än åtgärdar problem. Det brukar ta några veckor innan man är klar, så det kanske är lika bra att lägga sin semester på att dränera. Om du inte vill göra det själv kan du anlita en dränering i Stockholm, läs mer på: stockholmdränering.se.

Se över husgrunden

När du väl bort de stora jordmassorna, behöver du se över husgrunden. Är det tätt? Hur ser grunden ut? Ibland bör man laga grunden och lägga på mer betong om den har spruckit, något som händer då och då, eftersom husgrunden ligger på mark som rör på sig. Många tänker inte på att vi även på våra nordliga breddgrader har jordbävningar, men i väldigt liten skala, jämfört med länder som har stora jordbävningar. Att iv har jordbävningar i Sverige innebär att marken flyttar sig då och då. Det i sin tur innebär att våra hus rör sig. Det gör att sprickor lätt kommer på våra hus.

Täta husgrunden

Om du inte vet hur man lägger ny betong, kan du anlita hantverkare som kan åtgärda det. Själva meningen med en husdränering innebär att laga det som har spruckit och leda bort vatten som samlas kring husgrunden. Man lägger rör kring huset som leder bort vattenmassor. När man väl har en grävskopa på tomten kan man lika bra se över resten av trädgården och gräva diken som leder bort vatten från trädgården. Det är bättre att vattna växterna som växer i trädgården och leda bort vatten. Vattnar man har man lättare att reglera vattenmängden på  tomten.

Flytta växter bort från huset

Om ni har rabatter närmast husgrunden, bör de flyttas. Det bör finnas några meter från husgrunden till de närmaste rabatterna. Växter samlar vatten och kan skada husgrunden. Då är det bättre att anlägga en meter bred remsa med småsten, eller markplattor. Det gör att det ser snyggare ut kring huset.

Vad kostar det att renovera badrummet?

29 jan 2018

Kostnaden för att renovera badrum är beroende på hur stort badrummet är, och vilka material som du väljer att renovera i. Enligt kostnadsguiden.se kan du beräkna ungefär badrumsrenovering på cirka 3.000 till 5.000 kronor per kvadratmeter. Här tänker vi att du river bort det gamla och ersätter det med helt nytt material, inklusive allt; fogmassa, rör, fuktspärrar, plus toastol, handfat, badrumsskåp och duschkabin. Här tänker vi inredning i en slags normal standardnivå. Önskar du badrumsinredning i mer lyxig variant kan du gott och väl räkna med det dubbla; mellan 5.000 och 10.000 kronor per kvadratmeter.

Vilken standard önskar du på inredningen?

Det som påverkar är alltså vilken standard du lägger på inredningen. Man kan alltid välja dyrare material, jacuzzi och så vidare på badrumsinredning. Ju mer du planerar inredningen och jämför priser, desto bättre för din inredning. Kan du lägga en del själv, kan du komma undan med ett billigare pris. Men anlitar du hantverkare för hela processen; riva bort och lägga nytt, bör du räkna med ett timpris på mellan 400 och 600 kronor per timme. Ett normalbygge vad gäller badrum brukar gå på cirka 40 timmar, vilket innebär mellan 5.000 och 10.000 kronor allt som allt. Detta pris inkluderar moms, men inte ROT-avdraget.

Priset varierar mycket mellan stad och land

Timpriset för hantverkare varierar kraftigt mellan till exempel landsbygd och storstad. För att inte slitsamman ska komma som en överraskning är det viktigt att ta in offerter från olika hantverkare. Då får du ett pris på förhand och kan budgetera kostnaden för renoveringen. Passa också på att ta referenser. Som du säkert vet, finns det bättre – och sämre hantverkare; sådana som är mer – eller mindre – noggranna. Och du vill väl ha den bästa hantverkaren, som du kan lita på, eller hur? Letar du aktivt efter en hantverkare i, som kan tänka sig arbeta för hela storstockholm och Uppsala, kan du med fördel läsa mer om rörmokare i Uppsala här.

Göra en del själv?

Kan du göra en del själv, är det bra och kan sänka priset för arbetskostnaden av en hantverkare. Har du inte gjort det förut är det att rekommendera att ta hjälp av någon som har gjort det tidigare. Det finns en del nybörjarfel som du kan undvika om du ber någon erfaren om tips och råd. En annan sak som är bra att tänka på är att välja material som är så hållbara som möjligt. Och att inte välja inredning som är alltför trendig. Vill du till exempel sälja ditt hur, eller lägenhet, bör du välja material till köks- och badrumsinredning som inte är stötande för någon som är en potentiell köpare. Även om du till exempel gillar orange inredning, bör du tänka på att alla inte gör det. Då kan ett kök eller badrum som går helt i orange, bli svåra att sälja. Den som tittar på huset eller bostaden kanske måste räkna med att göra om kök – och badrum - och är därför inte villig att ge så mycket för bostaden eller villan. Så tänk långsiktigt när du väljer inredning.

← Äldre inlägg